Termenul de valabilitate al paşapoartelor ar putea fi extins cu trei ani
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Termenul de valabilitate al paşapoartelor ar putea fi extins cu trei ani

Valabilitatea paşapoartelor ar putea fi extinsă cu trei ani, până la 10 ani, iar grupa sangvină şi noţiunea de naţionalitate ar putea fi excluse din actele de identitate. Prevederile se regăsesc într-un document de modificare a Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

O altă modificare se referă la faptul că părinţii sau reprezentanţii minorilor nu vor mai semna în paşapoartele copiilor, care au împlinit 14 ani, scrie bizlaw.md.

Propunerea de excludere a menţiunii privind grupa sangvină din buletinul de intentitate şi din paşaportul cetăţeanului, din cel diplomatic şi din cel de serviciu se impune în contextul ajustării cadrului normativ-legal naţional la prevederile internaţionale. Şi asta pentru că informaţia despre grupa sangvină de pe actul de identitate nu întotdeauna este un element definitoriu de stabilire a corelaţiei fiabile dintre deţinătorul actului de identitate şi grupa sangvină propriu-zisă din mai multe considerente.

Autorii consideră că grupa sangvină nu este un identificator unic al persoanei, deoarece aceeaşi grupă sangvină o poate avea mai multe persoane. La fel, autorii invocă că se atestă cazuri când datele despre grupa sangvină de pe actul de identitate nu corespund realităţii pe motiv că au fost introduse greşit sau determinate eronat de instituţia medicală.

Un alt set de modificări se referă la aplicarea semnăturii reprezentantului legal în actele de identitate, în special când numele minorului nu corespunde cu numele reprezentantului legal. Acest lucru generează dificultăţi titularilor la traversarea frontierei. Prin urmare, proiectul prevede aplicarea în exclusivitate a semnăturii titularului care a împlinit vârsta de 14 ani – vârstă prevăzută pentru dobândirea capacităţii de exerciţiu limitată. Iar în cazul titularului cu vârsta sub 14 ani şi al celui care nu poate aplica semnătura sa, se va aplica un simbol special în condiţiile prevăzute de Guvern.

Totodată, pentru corelarea cu prevederile Legii privind actele de stare civilă, care operează cu termenul ”naţionalitate” în sens de apartentenţă etnică, se propune excluderea cuvântului ”naţionalitate” la art. 2 alin. (7), care este utilizat cu sensul de cetăţenie şi are caracter confuz. Articolul invocat se referă la datele care trebuie să se conţină în paşapoarte şi documentele de călătorie.

În prezent, tehnologiile de înscrire şi citire a datelor ce se conţin în mediul de stocare electronică a datelor au avansat esenţial şi asigură un nivel sporit de securitate a datelor cu caracter personal. Din aceste considerente, se propune extinderea termenului de valabilitate al paşaportului de la 7 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani.

Similare