O delegaţie din România, în vizită de lucru la poliţia de frontieră
Vizualizari:

O delegaţie din România, în vizită de lucru la poliţia de frontieră

În perioada 21 – 23 ianuarie curent la Centrul de Excelenţă în Securitatea Frontierei s-a desfăşurat cel de-al doilea workshop din cadrul proiectului „Curs privind aplicarea măsurilor coercitive în misiunile specifice controlului frontierei de stat”, implementat împreună cu Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră (SPPPPF) din Drobeta-Turnu Severin, România şi finanţat de Agenţia „Frontex”.

Timp de trei zile reprezentanţii SPPPPF au efectuat o vizită de documentare în structurile operative ale Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova. În debutul întrevederii oaspeţii au făcut o prezentare a acestui proiect şi au enumerat activităţile planificate.

Pornind de la riscurile şi vulnerabilităţile în securizarea frontierei de stat, reprezentanţii Şcolii de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră (SPPPPF) din Drobeta-Turnu Severin, România îşi propun să susţină acţiunile obiective de diminuare a pericolelor prin elaborarea în comun a unui curs de aplicare a măsurilor coercitive în misiunile de referinţă a poliţiştilor de frontieră, în baza căruia să fie instruiţi atât viitorii poliţişti de frontieră, cât şi cei care deja activează în acest domeniu.

Realizatorii proiectului sunt convinşi că în acest fel vor obţine rezultatele scontate. Coordonatorii proiectului din cadrul CESF au prezentat baza didactică a instituţiei, ulterior au făcut un tur prin sălile de cursuri pentru ca reprezentanţii delegaţiei române să facă cunoştinţă cu tehnica din dotare destinată instruirii viitorilor poliţişti de frontieră.

În vederea minimizării fenomenului infracţional transfrontalier, membrii delegaţiei din România au efectuat vizite de cercetare la Sectoarele Poliţiei de Frontieră Sculeni şi Valea Mare, raionul Ungheni. Totodată, au purtat discuţii cu personalul din cadrul Secţiei Investigaţii Speciale şi Analiză de Risc a Direcţiei regionale ,,Vest”. Următorul workshop, planificat pentru luna februarie anul curent, va avea loc la Iaşi, România.

Similare
RECOMANDĂRI