O comisie parlamentară specială va elabora proiectul unui Cod al Sănătăţii
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

O comisie parlamentară specială va elabora proiectul unui Cod al Sănătăţii

O comisie parlamentară specială va elabora proiectul Codului sănătăţii al Republicii Moldova şi Strategiei de dezvoltare a sectorului sănătăţii a Republicii Moldova pentru perioada 2020-2030. Parlamentul, în şedinţa plenară de astăzi, a aprobat hotărârea de constituire a unei comisii speciale.

Comisia va elabora şi va prezenta Parlamentului în termen de 90 de zile cele două documente. Potrivit hotărârii, în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin, comisia specială va antrena în activitatea sa specialişti din cadrul Secretariatului Parlamentului, Cancelariei de Stat, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale, colaboratori ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţeanu” şi ai Şcolii de Management în Sănătate Publică, experţi din ţară şi de peste hotare.

Comisia va avea 7 membri, reprezentanţi ai tuturor fracţiunilor parlamentare. 

Similare
RECOMANDĂRI