ÎPS Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor: „Lucrarea noastră este de a menţine vie identitatea de neam, credinţă şi cultură românească”
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

ÎPS Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor: „Lucrarea noastră este de a menţine vie identitatea de neam, credinţă şi cultură românească”

Pe 14 octombrie, creştinii din Basarabia cinstesc sărbătoarea - Acoperământul Maicii Domnului. Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor a vorbit într-un interviu pentru TVR Moldova despre semnificaţia acestui praznic dar şi despre importanţa bisericii în păstrarea unităţii de neam.

- TVR Moldova: Înaltpreasfinţite Părinte PETRU, vorbiţi-ne despre semnificaţia sărbătorii de astăzi pe care creştinii o prăznuiesc - Acoperământul Maicii Domnului?

- ÎPS Petru: Rugăciunile adresate Maicii Domnului ocupă un loc central în viaţa Bisericii. În anul 911, în timpul unei privegheri de toată noaptea, în biserica Panaghia din Vlaherne, înspre dimineaţă, Sfântul Andrei, cel ce era întru totul al lui Hristos, şi ucenicul său Epifanie au văzut-o pe Maica Domnului intrând în biserică, îngenunchind şi rugându-se cu lacrimi. Atunci a ridicat cinstitul său Omofor, strălucind ca soarele şi acoperind poporul. Deci, astăzi prăznuim grija arătată de Maica Domnului asupra poporului bine credincios. 

- TVR Moldova: Astăzi, mai mult ca oricând, creştinilor li se aminteşte că prin rugăciune pot primi ajutor de la Maica Domnului. Dar cât de important este pentru un creştin să fie aproape în rugăciuni permanente către Maica Domnului, nădăjduind că aceasta îl va auzi şi-i va lua din greutatea poverilor?

- ÎPS Petru: Maica Domnului este mijlocitoare neobosită către Tronul cel Ceresc. Avem nenumărate exemple în acest sens. Ea este numită Maica milei, Maica milostivirii, ocrotitoarea tuturor celor ce sunt în nevoi. Cu toţii simţim grija purtată de Maica Domnului, asemenea grijei unei mame asupra copiilor săi. Ea este mama noastră spirituală care cu mult tact, răbdare şi dragoste ne călăuzeşte pe calea mântuirii.

- TVR Moldova: Care sunt mijloacele cele mai importante prin care creştinul îşi poate înmulţi şi întări dragostea, mai ales că Maica Domnului, tocmai acest lucru îl demonstrează prin grija ei?

- ÎPS Petru: Câteva mijloace ar fi rugăciunea, fapta cea bună care adânceşte sensibilitatea sufletului şi căutarea neîncetată a Cuvântului lui Dumnezeu. 

- TVR Moldova: Care sunt virtuţile spirituale pe care ar trebui să le cultive creştinii din toate timpurile dar mai ales astăzi, când avem atâtea posibilităţi tehnice, acces la o avalanşă de informaţii încât este mai greu să alegem grâul de neghină, adevărul de neadevăr şi binele de rău?

-ÎPS Petru: Aş enumera aici câteva virtuţi spirituale: Citirea zilnică din Sfânta Scriptură (în special Noul Testament); Participarea la Sfânta Liturghie şi Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos precedată de Taina Mărturisirii; Ascultarea cu atenţie a cuvântului de învăţătură al preotului; Să cerem prin rugăciune ca Duhul Sfânt să lumineze mintea noastră şi să ne descpere nouă adevărul.

- TVR Moldova: Anul 2021 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română drept an al Pastoraţiei Românilor din afara României. Care este rolul bisericii în păstrarea unităţii de neam, a culturii şi spiritualităţii româneşti?

-ÎPS Petru: Biserica a fost dintotdeauna o păstrătoare a tradiţiilor neamului. Ea a fost prezentă pe parcursul istoriei la toate evenimentele semnificative care au format poporul român. Diaspora Patriarhiei Române reprezintă o punte între casă şi alte meleaguri. Desigur, Noi în Basarabia, suntem acasă, căci suntem parte din trupul cel mare al României. Lucrarea noastră este de a menţine vie identitatea noastră de neam, credinţă şi cultură românească. 

- TVR Moldova: Românii o sărbătoresc astăzi, de asemenea, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Ce aspecte din viaţa Cuvioasei ar putea servi drept exemplu de bun comportament societăţii de astăzi?

-ÎPS Petru: Din viaţa Sfintei Cuvioase Parascheva aflăm că de la o vârstă foarte fragedă frecventa biserica din localitate. În acest context, auzind cuvintele Evangheliei "Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie" (Marcu 8,34) şi-a împărţit hainele săracilor, arzând în inima ei dorul de desăvârşire. Moştenind o mare avere de la părinţi, aceasta a dăruit-o săracilor şi s-a retras în pustie. Virtuţile ei au fost: postul, privegherea, rugăciunea neîncetată, milostenia şi viaţa curată.

- TVR Moldova: În fiecare an, pelerini din toată ţara merg în această zi la Moaştele Cuvioasei Parascheva de la Iaşi pentru a se închina, a-i aduce cinstire şi mulţumire. Care este rolul pelerinajelor în viaţa unui creştin? 

-ÎPS Petru: Pelerinajul este o manifestare spirituală prin care se aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El. În timpul pelerinajului Dumnezeu şi omul se caută reciproc. Dintotdeauna, omul a căutat să păşească pe locuri sfinte, să atingă moaştele sfinţilor în care s-a arătat prezenţa sfinţitoare a lui Dumnezeu. Prin aceasta, pelerinul doreşte să-şi intensifice iubirea şi credinţa sa pentru Dumnezeu. În Sfânta Scriptură găsim multe exemple de pelerinaj, începând cu Avraam care părăseşte patria sa, Urul Caldeii, şi pleacă într-o ţară îndepărtată pe care Dumnezeu i-a promis-o, Canaan. Hristos în timpul activităţii Sale pământeşti, a practicat pelerinajul la Ierusalim, în copilărie cu Fecioara Maria şi dreptul Iosif, iar mai apoi împreună cu Apostolii şi Ucenicii Săi. În locurile de pelerinaj vin oameni diferiţi din multe regiuni ale lumii. De asemenea, motivaţiile şi dorinţele lor sunt diferite. Vârstele, starea socială, gradul de cultură, intensitatea credinţei, sensibilitatea spirituală - toate sunt diferite. Un singur lucru au în comun - toţi îl caută pe Dumnezeu.

Interviu realizat de TATIANA SLIVCA

Similare
RECOMANDĂRI