În sudul R. Moldova va fi realizat un proiect transfrontalier în domeniul turismului
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

În sudul R. Moldova va fi realizat un proiect transfrontalier în domeniul turismului

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale a aprobat recent alocarea de surse financiare pentru cofinanţarea, în Regiunea de Dezvoltare Sud, a proiectului transfrontalier "Renaşterea meşteşugirilor autentice populare - moştenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică şi turistică durabilă". Acesta este implementat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Asociaţia Obştească "ART - Meşteşugurile Prutului" din Iaşi, România.

Potrivit Moldpres, proiectul  îşi propune drept obiectiv îmbunătăţirea potenţialului turistic al zonei transfrontaliere din regiunea de sud cu o nouă activitate economică legată de meşteşugurile tradiţionale, ca modalitate de creştere a veniturilor din activităţile turistice şi de păstrare a codului genetic al identităţii naţionale a comunităţilor din ambele părţi ale râului Prut, care au moştenit patrimoniul cultural comun ca urmare a evoluţiei istorice.

În cadrul acestui proiect urmează să fie realizată cooperarea transfrontalieră sporită între trei instituţii din Republica Moldova şi România, pentru promovarea valorii culturale comune ca atracţie turistică pentru transferul între generaţii a minim patru moşteniri culturale tradiţionale în timpul celor 12 luni de implementare a proiectului.

Cooperarea are drept scop promovarea spiritului asociativ a cel puţin 10 meşteri populari din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova şi a 10 meşteri populari din judeţele Galaţi şi Vaslui (România), precum şi promovarea culturii parteneriatului pe lanţul valoric (hoteluri, unităţi turistice, agenţii de turism şi alte părţi interesate) pentru valorificarea economică a patrimoniului cultural tradiţional şi creşterea atractivităţii turistice în zona transfrontalieră.

Printre rezultatele planificate ale acestui proiect se numără cartografierea meşterilor populari autentici existenţi în Regiunea de Dezvoltare Sud a R. Moldova şi judeţele Vaslui şi Galaţi din România; evaluarea necesităţilor de formare şi sprijin a acestora şi instruirea, pentru susţinerea, îmbunătăţirea şi formarea capacităţilor antreprenoriale, a cel puţin 20 de meşteşugari cartografiaţi, dispuşi să-şi transfere abilităţile şi să transmită moştenirea lor culturală tinerei generaţii; instruirea, în cadrul atelierelor şi taberelor de creaţie organizate în Regiunea de Dezvoltare Sud, a cel puţin 24 de tineri de vârstă adolescentină, concentrată pe însuşirea de către aceştia a 4-5 tipuri de meşteşuguri autentice tradiţionale; înfiinţarea Asociaţiei Meşterilor Populari din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova ş.a.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Bugetul total al proiectul este de 110 430 euro, dintre care contribuţia Uniunii Europene constituie 99 387 euro. La rândul său, în calitate de beneficiar lider, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud urmează să asigure participarea sa în cadrul acestei acţiuni cu o contribuţie financiară în valoare de 7273 euro, bani ce urmează a fi alocaţi din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Similare
RECOMANDĂRI