De la 1 ianuarie 2021, Serviciul Fiscal de Stat va avea competenţe de a investiga un şir de infracţiuni penale
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

De la 1 ianuarie 2021, Serviciul Fiscal de Stat va avea competenţe de a investiga un şir de infracţiuni penale

Serviciului Fiscal de Stat (SFS) îi vor fi atribuite anume competenţe de efectuare a activităţii speciale de investigaţie în conformitate cu Legea privind activitatea specială de investigaţii şi a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală. În acest sens Parlamentul a aprobat un proiect de modificare a Codului fiscal şi Codului de procedură penală.

Competenţele respective se vor referi la infracţiuni, precum practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător; practicarea ilegală a activităţii financiare; pseudo-activitatea de întreprinzător; evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor; evaziunea fiscală a persoanelor fizice; transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz; fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora; însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate; insolvabilitatea intenţionată; insolvabilitatea fictivă; falsul în documente contabile.

Potrivit autorilor proiectului,  acordarea acestor atribuţii Serviciului Fiscal de Stat va asigura sporirea capacităţii de reacţie a statului la acţiunile ilegale care împiedică dezvoltarea unui climat stabil de afaceri. De asemenea, se urmăreşte înlăturarea factorilor de concurenţă neloială pentru agenţii economici care respectă cadrul legal, diminuarea economiei subterane şi fortificarea premiselor pentru îmbunătăţirea climatului de afaceri.

Implementarea acestei iniţiative urmează să asigure continuitate în acţiunile de examinare şi investigare a infracţiunilor economice, precum şi definitivarea acţiunilor iniţiate — de la conformare benevolă până la finalizarea urmăririi penale, de către acelaşi organ.

În rezultatul aprobării modificărilor, va spori conlucrarea procurorilor cu Serviciul Fiscal de Stat, iar urmărirea penală a infracţiunilor economice se va efectua preponderent cu implicarea ofiţerilor de urmărire penală din cadrul SFS. Suplimentar, se va asigura redirecţionarea parţială a resurselor Ministerului Afacerilor Interne alocate pentru investigarea infracţiunilor economice, în direcţia prevenirii şi combaterii altor infracţiuni.

Măsurile propuse ar urma să contribuie la sporirea încasărilor la Bugetul public naţional. Acestea au fost elaborate în conformitate cu recomandările partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova şi coordonate cu toate autorităţile relevante, reprezentanţii mediului de afaceri.

Proiectul a fost votat în prima lectură. Acesta urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Similare
RECOMANDĂRI