Activitatea particulară de pază ar putea fi interzisă la obiectivele de importanţă strategică a statului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Activitatea particulară de pază ar putea fi interzisă la obiectivele de importanţă strategică a statului

Instituţiile statului nu vor mai fi păzite de companiile private de pază. Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de modificare a Legii privind activitatea de detectivi şi de pază. 

Proiectul interzice activitatea particulară de pază la obiectivele de importanţă strategică a statului. Paza particulară va fi interzisă la ministerele şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă; autorităţile administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale, inclusiv instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat; autorităţile publice autonome; obiectivele de păstrare şi depozitare a armelor, muniţiilor, materialelor explozibile şi substanţelor radioactive; obiectivele de păstrare şi depozitare a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor (cu excepţia instituţiilor medicale şi farmaciilor private); instanţele judecătoreşti şi Procuratura; întreprinderile de stat şi/sau societăţile comerciale cu capital de stat şi societăţile comerciale cu capital social majoritar de stat.

Proiectul mai prevede că întreprinderilor de stat să li se permită efectuarea activităţii particulare de pază la instituţiile statului. 

Autorii propun ca modificările legislative să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Similare
RECOMANDĂRI