33 de contribuabili vor fi sunt scutiţi, în următorii doi ani, de controale fiscale de către FISC
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

33 de contribuabili vor fi sunt scutiţi, în următorii doi ani, de controale fiscale de către FISC

Serviciul Fiscal de Stat a menţionat 33 de agenţi economici de pe întreg teritoriul ţării, contribuabili remarcaţi pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal şi conformare la onorarea obligaţiilor fiscale pentru anul 2019, prin care li s-a atribuit titlul de « contribuabil onest ».

Dreptul de a fi menţionat cu certificate de credibilitate a fost atribuit agentului economic care pe parcursul activităţii desfăşurate, cumulativ a întrunit următorii indicatori: 

  1.     În rezultatul controalelor efectuate în ultimul an de gestiune nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate conform deciziilor emise nu depăşesc pragul de semnificaţie;
  2.      Nu a admis restanţe la Bugetul Public Naţional la situaţia de ultima zi a anului de gestiune;
  3.      Pe parcursul activităţii desfăşurate în ultimii trei ani consecutiv (a obţinut venit impozabil în fiecare an; suma obligaţiilor calculate pe parcursul perioadelor examinate constituie cel puţin 10% din suma totală a veniturilor declarate; salariul mediu al angajaţilor depăşeşte salariul mediu lunar pe economie); 
  4.     Nu a admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, rapoartelor de calculare a primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală şi a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Deţinătorii de certificate sunt scutiţi (în următorii doi ani de la înmânare) de controale fiscale prin metoda verificării totale şi tematice iniţiate de autoritatea fiscală, cu condiţia că, agentul economic nu îşi va schimba comportamentul fiscal.

 Astfel de evenimente se desfăşoară anual, iar lista contribuabililor este în creştere în acest an.

Similare
RECOMANDĂRI