SOCIAL

În noua ediţie a DOOM cuvinte ca „like”, „fake-news” sau „check-in” vor deveni româneşti

post-img

A treia ediţie a Dicţionarului Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române (DOOM), volum coordonat de Ioana Vintilă-Rădulescu, doctor în lingvistică la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, cuprinde 3600 de cuvinte noi, fiind introduse şi unele din cuvintele împrumutate din limba engleză, frecvent folosite. Printre acestea se numără „black friday”, „breaking news” „check-in”, „cool” sau „fake news”. Elementele noi sunt uşor de detectat, ele fiind precedate de simbolul „+”. Noul DOOM va fi disponibil pentru publicul larg până la finalul acestui an.

„DOOM este dicţionarul normativ al limbii române, în sensul că prezintă normele obligatorii ale Academiei Române, sub triplul aspect care este reflectat în titlu: el arată cum trebuie să se scrie, să se pronunţe şi să se folosească din punct de vedere gramatical cuvintele limbii române literare actuale”, a declarat Ioana Vintilă-Rădulescu întru-un interviu pentru Radio Europa Liberă România, citat de IPN.

Noua ediţie totalizează 65500 de cuvinte, „de intrări, de fapt”. DOOM 3 cuprinde circa 3000 de modificări, marcate cu „!” – semnul exclamării – faţă de ediţia precedentă. „Nu este vorba de o reformă ortografică, normele de bază nefiind modificate, ci, în general, de modificări punctuale, afectând, este drept, uneori, şi anumite serii. Pentru a nu şoca, s-au păstrat şi formele vechi alături de cele noi. „De exemplu, la numele feminine de profesii care se termină în „-loagă”. Am păstrat, de exemplu, şi „filologă” pentru că mulţi o preferă, dar am adăugat şi forma „filoloagă”,care mie mi se pare colocvială. La noi, e adevărat că e o mare rezistenţă la feminizarea numelor de profesii, se preferă masculinul, care pare generic şi mai valorizant”, a menţionat coordonatoarea dicţionarului.

Cu semnul exclamării sunt marcate şi multe nuanţări în descrierea şi interpretarea unor cuvinte şi forme. De pildă, dintre categoriile tradiţionale ale numeralului, nu mai sunt considerate numerale, în conformitate cu noua programă şcolară şi cu Gramatica limbii române pentru gimnaziu, decât numeralul cardinal şi cel ordinal. „Tot ce era denumit înainte numeral pentru că avea o legătură cu noţiunea de număr e descris altfel acum – mă refer la cele adverbiale, colective, distributive, fracţionare şi multiplicative primind alte interpretări. Nu mai sunt considerate numerale. Şi atunci şi modificările de felul acesta au semnul exclamării, dar nu sunt modificări de cuvinte, ci de interpretări ale cuvintelor”, a menţionat Ioana Vintilă-Rădulescu.

Din noul DOOM au fost eliminate numeroase variante. „Tendinţa este către o limbă cât mai normată, lumea vrea să ştie cum se spune exact: aşa şi nu altfel. Şi atunci am eliminat foarte multe dintre variante. Unele de grafie. De exemplu, unele scrise fără cratimă: „binevenit”, „offline”, „online”. Sau la variantele de pronunţări/accentuări am păstrat o singură formă ca „antic”, „profesor”, deşi vechile accentuări „antic”, „profesor”. Asta nu înseamnă că ce nu este în DOOM nu poate fi folosit. Au fost şi forme modificate. Astfel, se recomandă numai singularul „bulgăre”, dar „greier” şi „greiere”; numai neutrul „croasante”, numai pluralele „eclere”, „maratoane”, „modeme”, dar „scrutinuri”, „sloganuri”; verbele cu augment „inventez”, „prelevez”, „mă străduiesc”, dar fără augment „cotrobăi””, a specificat lingvista.

Printre împrumuturile de cuvinte, Ioana Vintilă-Rădulescu a menţionat: „a accesoriza”, „acidifiant”, „adresabilitate”, „advertorial”, „sitcom”, „telemuncă”, „teleşcoală”, „vegan”. „Sensul unora se poate deduce prin apropierea de cuvinte existente mai de mult în limba română. Astfel, s-a folosit intens sintagma „ore remediale”, prin care se înţelegeau acele ore menite să remedieze neajunsurile legate în special de şcoala online. La începutul pandemiei s-a auzit foarte frecvent termenul „izoletă”, amenajare pentru transportul în izolare al suspecţilor de COVID”, a explicat lingvista.

Ca şi xenisme – cuvinte şi expresii străine neadaptate la particularităţile limbii române, Ioana Vintilă-Rădulescu a menţionat: „afterschool”, „audiobook”, „bitcoin”, „Black Friday”, „breaking news” „check-in”, „cool”, „deal”, „dealer”, „dispenser”, „face to face”, „fake”, „fake news”, „fresh”, „gay”, „hacker”, „hairstylist”, „home delivery”, „like”, „low cost”, „outdoor”, „part-time”, „selfie”, „shopping center”, „showbusiness”, „start-up”, „take away”, „training”, „a updata”, „a upgrada”, „voucher”.

Ioana Vintilă-Rădulescu a lucrat cinci ani, împreună cu echipa pe care o coordonează, la cea de-a treia ediţie a DOOM.