SOCIAL

FOTO. Campanie de informare „UE pentru Moldova Rurală”: Suportul Uniunii Europene pentru localităţile rurale din Republica Moldova

post-img

În cadrul campaniei de informare „UE pentru R. Moldova Rurală” sunt organizate o serie de evenimente de informare despre proiectele de asistenţă financiară ale Uniunii Europene şi istorii de succes, cu începere de la 17 septembrie 2021. Prima activitate a avut loc în satul Micleuşeni, raionul Străşeni şi satul Răzeni, raionul Ialoveni, localităţi ce au beneficiat de asistenţa UE.

Localnicii au avut posibilitatea de a se informa despre îmbunătăţirile aduse localităţii cu contribuţia asistenţei oferite de Uniunea Europeană, şi anume creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, modernizarea infrastructurii de aprovizionare şi canalizare, eficientizarea energetică a clădirilor publice, suport pentru întreprinderile mici şi mijlocii, încurajarea învăţământului modern.

Reprezentanţi ai autorităţilor publice locale au menţionat că localitatăţile respective au mulţi beneficiari care sunt susţinuţi de către UE, familii care au reuşit deja să-şi formeze activitate proprie şi au îndemnat toţi agenţii economici şi persoanele interesate să aplice la proiecte, finanţate de partenerii de dezvoltare.

La evenimentele de informare au participat reprezentanţi şi beneficiari ai proiectelor UE, ai Grupurilor de Acţiune Locală şi beneficiari din localitate, precum şi organizaţii implementatoare a proiectelor finanţate de UE. Aceştia au discutat despre direcţiile de asistenţă şi oportunităţile de finanţare oferite de Echipa Europa, în vederea modernizării zonelor rurale din ţară.

 „De când suntem parte a Grupului de Acţiune Locală „Plaiul Codrilor” am reuşit să implementăm o serie de proiecte cu suportul Uniunii Europene, printre care dotarea şcolii din localitate cu camere de supraveghere video, tehnică pentru instruire modernă sau amenajarea unui spaţiu pentru desfăşurarea orelor în aer liber. Ne propunem şi pe viitor să fim foarte activi, să participăm şi să atragem tinerii dn localitate să se implice”, a menţionat Victoria Ivanesi, profesoară la gimnaziul „Ion Creangă” din Micleuşeni.

Dumitru Braga, managerul întreprinderii sociale „Floare de cireş” din satul Răzeni şi-a lansat afacerea în anul 2013, iar cu suportul Uniunii Europene a reuşit să se dezvolte acasă şi să ofere servicii de calitate comunităţii în care trăieşte: „Pentru noi este foarte important să fim în continuare susţinuţi de UE ca să reuşim să ne dezvoltăm mai mult şi să reuşim să ajutăm cât mai mulţi beneficiari ai cantinei sociale pe care o avem, să angajăm mai mulţi lucrători, inclusiv persoane cu dizabilităţi.”

Vizitele în cele 16 localităţi din întreaga ţară sunt parte componentă a campaniei de informare „UE pentru R. Moldova Rurală”, realizată în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană „Comunicarea şi vizibilitatea asistenţei UE în cadrul programului Anual de Acţiune 2016”. Campania are scopul de a reflecta schimbările realizate în zonele rurale cu contribuţia suportului oferit de Uniunea Europeană şi Statele Membre.