ACTUALITATE

Precizările Televiziunii Române privind difuzarea postului TVR MOLDOVA în semnal analogic

post-img

Ca urmare a declaraţiilor Preşedintelui Comisiei pentru Cultură şi Media din Senat, dl. Viorel Badea, care a anunţat că TVR Moldova nu mai poate fi recepţionat de către cetăţenii din Republica Moldova întrucât SRTv nu şi-ar fi achitat obligaţiile contractuale faţă de Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Republica Moldova, Televiziunea Română vine cu mai multe precizări.

  • În Republica Moldova, „utilizarea reţelelor analogice s-a sistat odată cu atingerea termenului limită de trecere la televiziunea digitală terestră, respectiv 1 martie 2020, conform deciziei autorităţilor de peste Prut. Aşadar, decizia nu aparţine Televiziunii Române. Deşi SRTv şi-a manifestat intenţia de a continua transmisia în sistem analogic şi după această dată, dar cu respectarea legislaţiei din Republica Moldova, formulând o serie de solicitări în acest sens către autorităţile în domeniu din Republica Moldova, Consiliul Audiovizualului a răspuns că, odată cu atingerea termenului limită de trecere la televiziunea digitală terestră, respectiv 1 martie 2020, „utilizarea reţelelor analogice se sistează de drept”. 
 
  • Cu toate acestea, în prezent, canalul TVR MOLDOVA - investiţie strategică a statului român peste Prut -  beneficiază de un mix de distribuţie care îi asigură acoperirea a peste 97% din populaţia Republicii Moldova (frecvenţa de televiziune analogică îi asigura o acoperire mai redusă,de 85% din populaţie):
  • TVR MOLDOVA a fost retransmis în toate reţelele de cablu din Republica Moldova şi în sistem digital terestru chiar de la momentul lansării, respectiv de la 1 decembrie 2013;
  • Licenţa pentru transmisia în sistem digital terestru DVBT-2 la nivel naţional, pe MUX A, este valabilă până la data de 01 aprilie 2023 şi a fost acordată canalului TVR MOLDOVA de Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova la 1 aprilie 2016. Transmisia digital terestră acoperă un procent de peste 95% din populaţie, prin intermediul primului multiplexor digital dat în exploatare în Republica Moldova la 1 noiembrie 2016;
  • De asemenea, în prezent, canalul TVR MOLDOVA este inclus în lista „must carry” a posturilor pe care distribuitorii de cablu de peste Prut sunt obligaţi să le retransmită în oferta lor, atât în sistem analogic, cât şi în sistem digital.
 
  • În privinţa aşa-ziselor datorii pe care Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii le reclamă SRTv, considerăm că pentru susţinerea unor astfel de doleanţe trebuie indicat un temei legal. Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii, în corespondenţa pe care a purtat-o cu SRTv în decursul anului 2020, nu a reuşit să ne indice sau să prezinte actul normativ care să le confere posibilitatea de a emite în sistem analogic şi după data de 1 martie 2020.
 
  • În concluzie, postul TVR Moldova continuă să fie recepţionat de peste 97% din populaţia Republicii Moldova, mixul de distribuţie al postului SRTv fiind în acord cu legislaţia din Republică.
 
În speranţa că am reuşit să aducem clarificările necesare, vă aducem la cunoştinţă că, pentru a preîntâmpina diseminnarea unor informaţii false în spaţiul public, vă stăm la dispoziţie cu orice informaţie sau explicaţie solicitată, mai ales în contextul existenţei în legea noastră specială de organizare şi functionare a unui mecanism expres prevăzut, prin care Parlamentul (prin membrii săi) poate exercita procedura de control parlamentar ca autoritate tutelară.
 
Orice alt demers public sau comentariu public în baza unor informaţii care nu sunt obţinute în această manieră legală imperativ prevăzută de lege poate aduce prejudicii majore serviciului public de televiziune asigurat de SRTv, dar şi o decredibilizare a celui care susţine public nişte neadevăruri.