POLITIC

Vicepremierul Nicu Popescu, întrevedere cu Înaltul Comisar al OSCE pentru minorităţi naţionale, Kairat Abdrakhmanov

post-img

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene Nicu Popescu a avut o întrevedere cu Kairat Abdrakhmanov, înaltul Comisar al OSCE pentru minorităţi naţionale, care s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova.

În cadrul întrevederii diplomaţii au realizat un schimb de opinii pe marginea subiectelor care vizează relaţiile interetnice şi politicile de integrare a minorităţilor naţionale. Cu această ocazie vicepremierul Nicu Popescu a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat R. Moldova de către Oficiul Înaltului Comisar pe parcursul ultimilor ani în diverse domenii, cum ar fi pregătirea lingvistică a funcţionarilor publici, promovarea dialogului interetnic şi a educaţiei multilingve.

„Am menţionat că obiectivul consolidării societăţii reprezintă o prioritate pentru autorităţile noastre, acest lucru reieşind din angajamentul Republicii Moldova de a promova în continuare politicile naţionale în vederea incluziunii sociale a minorităţilor. O atenţie aparte am acordat-o şi schimbului de opinii privind modalităţile prin care OSCE ar putea susţine programele prin care membrii comunităţilor etnice să înveţe limba română”, a menţionat vicepremierul Nicu Popescu.

La rândul său, înaltul comisar Kairat Abdrakhmanov a subliniat că R. Moldova reprezintă un veritabil model pentru întreaga regiune din punctul de vedere a coeziunii sociale şi convieţuirii armonioase a diverselor comunităţi etnice.

De asemenea, în contextul avansării politicilor naţionale de promovare a toleranţei şi nediscriminării, oficialii au subliniat necesitatea creşterii gradului de conştientizare cu privire la importanţa educaţiei referitoare la Holocaust.

 

„Am convenit asupra menţinerii dialogului constructiv între Republica Moldova şi instituţia autonomă a Înaltului Comisar al OSCE pentru minorităţi naţionale în vederea întreprinderii acţiunilor concrete menite să promoveze participarea efectivă a minorităţilor naţionale.” – a conchis ministrul Nicu Popescu.