JUSTIŢIE

Promo-LEX: CSJ confirmă necesitatea executării într-un termen rezonabil a hotărârilor judecătoreşti irevocabile pe teritoriul regiunii transnistrene

post-img

Imposibilitatea executării hotărârilor judecătoreşti pe teritoriul controlat de către administraţia de facto a regiunii transnistrene, a fost examinată repetat de către instanţele de judecată. Prin hotărârea Judecătoriei Căuşeni din 30 septembrie 2008 şi hotărârea suplimentară a Judecătoriei Căuşeni din 20 aprilie 2010 s-a dispus transmiterea în posesie Valentinei Zolotco o locuinţă în mun. Bender (Tighina), regiunea transnistreană.

Pentru că aceste hotărâri nu au fost executate, la 29 noiembrie 2013 a fost înaintată o cerere de chemare în judecată în temeiul Legii nr. 87 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executare în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti (în continuare Legea nr. 87).

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău, a fost constatată încălcarea dreptului la executarea în termenul rezonabil a unei hotărâri judecătoreşti şi s-a dispus despăgubirea reclamantei cu 15 000 lei cu titlu de prejudiciu moral. La 10 decembrie 2014, Curtea Supremă de Justiţie a declarat ca fiind inadmisibil recursul Ministerului Justiţiei şi a menţinut decizia Curţii de Apel Chişinău.

Pentru că la o distanţă de 6 ani, hotărârile adoptate în favoarea reclamantei în continuare nu erau executate, la 29 octombrie 2020, a fost înaintată o nouă cerere de chemare în judecată în temeiul Legii nr. 87.

Prin hotărârea din 28 ianuarie 2021 a Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, a fost constatată, în mod repetat, încălcarea dreptului reclamantei la executarea în termen rezonabil a hotărârii Judecătoriei Căuşeni din 30 septembrie 2008 şi a hotărârii suplimentare a Judecătoriei Căuşeni din 20 aprilie 2010. A fost dispusă încasarea în beneficiul reclamantei a sumei de 30 000 lei cu titlu de prejudiciu moral.

Ca urmare a apelului declarant de către Ministerul Justiţiei, la 23 septembrie 2021 Curtea de Apel Chişinău a casat hotărârea din 28 ianuarie 2021 şi a decis respingerea acţiunii. La 09 februarie 2022, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul dnei Valentina Zolotco, a casat decizia Curţii de Apel Chişinău din 23 septembrie 2021 şi a menţinut hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 28 ianuarie 2021.

Printre altele, Curtea Supremă de Justiţie a reţinut „că teritoriile din stânga Nistrului, se află în jurisdicţia de activitate a instanţelor de judecată din Republica Moldova, şi a jurisdicţiei de activitate a executorilor judecătoreşti, situaţie ce denotă că, statul Republica Moldova este responsabil pentru neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele din Republica Moldova şi care, potrivit sensului lor, urmează a fi puse în executare pe teritoriul regiunii transnistrene”.

Potrivit avocatului Promo-LEX, Pavel Cazacu, care a consiliat-o pe dna Valentina Zolotco pe durata procesului: ”Evident este o problemă gravă dacă o hotărâre judecătorească irevocabilă nu poate fi executată timp de 12 ani. Decizia Curţii Supreme de Justiţie confirmă odată în plus necesitatea adoptării unor mecanisme care să asigure executarea eficientă a hotărârilor judecătoreşti pe teritoriul temporar necontrolat de către autorităţile constituţionale ale R. Moldova. Aceste acţiuni rezidă din obligaţiile pozitive pe care le deţine statul R. Moldova în raport cu locuitorii regiunii transnistrene”.