JUSTIŢIE

Procuratura Generală solicită strămutarea cazului Viorel Morari la o altă instanţă, invocând ilegalităţi la formarea completului de judecată

post-img

Dosarul de învinuire a fostului şef al Procuraturii Anticorupţie scoate în vileag, chiar de la prima etapă, probleme majore din cadrul sistemului judecătoresc. Cel puţin asta spune Procuratura Generală, care spune că se va adresa CSJ o cerere de strămutare a acestei cauze la o altă instanţă. 

PG spune că,  conform art.30 alin.(4) din Codul de procedură penală, cauzele penale deosebit de complicate, precum şi cele care prezintă o mare importanţă socială pot fi examinate, la decizia motivată a Preşedintelui instanţei judecătoreşti în complet format din trei judecători.

Cauza penală de învinuire a lui Viorel Morari a fost repartizată aleatoriu unui judecător, care a primit dosarul în procedură şi a dispus şedinţa preliminară. PG afirmă că,  deşi toate cererile şi demersurile pe caz urmau să fie adresate instanţei prin intermediul judecătorului desemnat, vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău Dorin Dulghieru, contrar cerinţelor art.30 alin.(4) CPP, neavând calitate de preşedinte de instanţă, a examinat cererea avocatului Panţâru în interesele inculpatului şi a dispus formarea unui complet din 3 judecători, chiar dacă dosarul fusese deja dispus spre examinare unui singur judecător şi examinarea judiciară a cazului deja începuse.

Despre această încălcare, Procuratura Generală a sesizat Preşedintele Judecătoriei Chişinău. Drept răspuns, Preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău a indicat că vicepreşedintelui Dulghieru i-au fost delegate atribuţiile de formare a completelor de judecată în temeiul dispoziţiei Preşedintelui instanţei, de fapt ignorând cerinţele legale care, fără rezerve, indică că această acţiune intră doar în competenţa preşedintelui, neputând fi delegată.

„Aparent, judecarea cauzei a început defectuos, or refuzul preşedintelui interimar al Judecătoriei Chişinău de a interveni în modul de constituire a completului de judecători în speţa Morari, cu fundamentarea acestuia (refuzului) exclusiv pe Regulamente de ordine interioară, contravine prevederilor Codului de procedură penală şi Legii privind organizarea judecătorească.

Mai mult, problema formării completului vizează faptul că ceilalţi doi judecători nu au fost desemnaţi aleatoriu, dar au fost stabiliţi discreţionar, în lipsa unor criterii obiective, de către vicepreşedintele judecătoriei Dorin Dulghieru”, se spune într-un comunicat al Procuraturii Generale.

Procuratura spune că până acum nu a atras atenţie la aspectele respective deoarece nu au fost sesizate de părţile în procedurile judiciare, însă, reieşind din specificul cazului Morari şi impactul acestuia pentru societate, se insistă ca dosarul să fie examinat de un judecător sau un complet format, conform rigorilor legale, din judecători desemnaţi aleatoriu şi nu la discreţia subiectivă a unui vicepreşedinte de instanţă.

„De altfel, admitem că au dreptul la viaţă informaţiile operative, parvenite chiar din interiorul sistemului judecătoresc precum că în acest mod, prin formarea completelor, de la început de an, în componenţa pe care şi-o doresc, preşedinţii instanţelor judecătoreşti au controlat şi controlează în continuare întru totul sistemul şi îşi asigură hotărârile şi sentinţele pe care le vor, judecătorii integri şi ”neascultători” neavând nici o şansă să-şi promoveze o soluţie legală.

În context, reieşind din faptul că doar judecătorul care a fost desemnat aleatoriu pe acest caz a avut o opinie separată, iar ceilalţi doi judecători au decis eliberarea lui Viorel Morari sub control judiciar, Procuratura Generală va adresa CSJ o cerere de strămutare a acestei cauze la o altă instanţă, în speranţa că judecarea acesteia va avea loc în condiţii exclusiv legale”, se mai spune în comunicat.

Concomitent, Procurorul General va prezenta, la prima şedinţă a CSM, o informaţie cu privire la problemele de sistem constatate şi va solicita înlăturarea lor în condiţiile legii.

Mai mult, pentru a exclude duble standarde în activitatea de administrare a justiţiei, Procuratura Generală va solicita Inspecţiei Judiciare a CSM să examineze acţiunile vicepreşedintelui instanţei Dorin Dulghieru în raport cu cazul Viorel Morari.

Reieşind din circumstanţele în care Viorel Morari a fost eliberat din arest preventiv - în control judiciar, Procuratura Generală spune că şi-ar fi dorit să poată contesta încheierea judecătorească, însă, aceasta nu poate fi realizat deoarece, conform pct.66 din Hotărârea Plenului CSJ a RM din 15.04.2013, nr.1 ”despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu”,  încheierea primei instanţe sau a instanţei de apel privind înlocuirea arestului, nu este pasibilă de atacare în instanţa ierarhic superioară.