Europa Azi

Comisia Europeană adoptă noi norme ”pentru un sector bancar puternic”: Băncile din UE vor deveni mai reziliente la eventualele şocuri economice viitoare şi vor contribui la redresarea Europei

post-img

Comisia Europeană a adoptat miercuri o revizuire a normelor bancare ale UE (Regulamentul privind cerinţele de capital şi Directiva privind cerinţele de capital), relatează CaleaEuropeana.ro.

Prin aceste noi norme se va asigura faptul că băncile din UE vor deveni mai reziliente la eventualele şocuri economice viitoare şi vor contribui în acelaşi timp la redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 şi la tranziţia către neutralitatea climatică.

Potrivit sursei citate, pachetul prezentat miercuri este ultima etapă a procesului de punere în aplicare a Acordului Basel III în UE.

”Europa are nevoie de un sector bancar puternic pentru a continua să acorde împrumuturi economiei pe măsură ce ne redresăm în urma pandemiei de COVID-19. Prin propunerile de astăzi, asigurăm punerea în aplicare a elementelor esenţiale ale standardelor internaţionale Basel III. Acest lucru este important pentru stabilitatea şi rezilienţa băncilor noastre. Punem în aplicare acest acord ţinând seama de particularităţile sectorului bancar din UE şi evitând o creştere semnificativă a cerinţelor de capital. Pachetul de astăzi va face băncile din UE mai puternice şi va susţine capacitatea acestora de a sprijini redresarea economică şi tranziţia verde şi digitală”, a precizat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor.

La rândul său, Mairead McGuinness, comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară şi uniunea pieţelor de capital, a subliniat rolul esenţial al băncilor în redresarea economică.

”Prin pachetul de astăzi ne asigurăm că sectorul bancar din UE este pregătit să facă faţă provocărilor viitorului şi poate continua să fie o sursă fiabilă şi sustenabilă de finanţare pentru economia UE. Prin integrarea evaluării riscurilor de mediu, sociale şi de guvernanţă, băncile vor fi mai bine pregătite şi mai bine protejate în faţa provocărilor viitoare, cum ar fi riscurile climatice”, a completat aceasta.

Acest acord a fost convenit de UE şi de partenerii săi din G20 în cadrul Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară şi urmăreşte să consolideze rezilienţa băncilor în faţa unor posibile şocuri economice. Propunerile prezentate marchează ultima etapă a acestei reforme a normelor bancare.

Revizuirea constă în următoarele elemente legislative:

  • o propunere legislativă de modificare a Directivei privind cerinţele de capital (Directiva 2013/36/UE);
  • o propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind cerinţele de capital (Regulamentul 2013/575/UE);
  • o propunere legislativă separată de modificare a Regulamentului privind cerinţele de capital în domeniul rezoluţiei (aşa-numita propunere daisy chain)

Pachetul cuprinde următoarele aspecte: 

  1. Punerea în aplicare a Acordului Basel III – consolidarea rezilienţei la şocurile economice

Pachetul pune în aplicare cu fidelitate prevederile Acordului internaţional Basel III, ţinând cont totodată de particularităţile sectorului bancar din UE, de exemplu în ceea ce priveşte creditele ipotecare cu risc scăzut.

Mai precis, propunerea urmăreşte să garanteze faptul că „modelele interne” utilizate de bănci pentru calcularea cerinţelor lor de capital nu subestimează riscurile, aşadar că nivelul de capital deţinut de acestea este suficient pentru acoperirea riscurilor respective. În acest fel se va facilita, de asemenea, compararea ratelor de capital bazate pe risc între bănci, restabilindu-se încrederea în aceste rate şi soliditatea sectorului în ansamblul său.

Propunerea vizează consolidarea rezilienţei, fără a conduce la creşteri semnificative ale cerinţelor de capital. Ea limitează impactul global asupra cerinţelor de capital la ceea ce este necesar, asigurând astfel menţinerea competitivităţii sectorului bancar din UE. De asemenea, pachetul reduce şi mai mult costurile de asigurare a conformităţii, în special pentru băncile mai mici, fără a relaxa standardele prudenţiale.

  1. Durabilitatea – contribuţia la tranziţia verde

Consolidarea rezilienţei sectorului bancar în faţa riscurilor de mediu, sociale şi de guvernanţă este o componentă-cheie a Strategiei Comisiei privind finanţarea durabilă. Este esenţial să se îmbunătăţească modul în care băncile măsoară şi gestionează aceste riscuri, precum şi să se asigure faptul că pieţele pot monitoriza activitatea băncilor. Reglementarea prudenţială joacă un rol esenţial în această privinţă.

Propunerea va impune băncilor obligaţia ca sistematic să identifice, să publice şi să gestioneze riscurile de mediu, sociale şi de guvernanţă în contextul activităţii lor de gestionare a riscurilor. Este prevăzută inclusiv obligaţia ca atât autorităţile de supraveghere, cât şi băncile să deruleze, la intervale regulate, simulări de criză în domeniul climatic. Autorităţile de supraveghere vor trebui să evalueze riscurile de mediu, sociale şi de guvernanţă în cadrul evaluărilor periodice pe care le realizează în scopul supravegherii. Toate băncile vor trebui, de asemenea, să publice informaţii privind expunerea lor la riscurile de mediu, sociale şi de guvernanţă. Pentru a se evita împovărarea băncilor mai mici cu sarcini administrative nejustificate, normele privind publicarea informaţiilor vor fi proporţionale.

Măsurile propuse nu numai că vor spori rezilienţa sectorului bancar, ci vor asigura şi faptul că băncile ţin seama de considerentele de durabilitate.

  1. O supraveghere mai strictă – asigurarea unei gestionări robuste a băncilor din UE şi a unei protecţii îmbunătăţite a stabilităţii financiare

Pachetul pune la dispoziţia autorităţilor de supraveghere instrumente mai robuste de supraveghere a băncilor din UE. Normele pe care le include sunt clare, solide, echilibrate şi prevăd cerinţe de competenţă profesională şi probitate morală prin care autorităţile de supraveghere evaluează dacă personalul de conducere deţine competenţele şi cunoştinţele necesare pentru gestionarea unei bănci.

Mai mult, ca reacţie la scandalul „WireCard”, autorităţile de supraveghere vor dispune acum de instrumente mai eficace pentru a supraveghea grupurile de tehnologie financiară, inclusiv filialele băncilor. Acest set îmbunătăţit de instrumente va asigura gestionarea solidă şi prudentă a băncilor din UE.

Revizuirea abordează, de asemenea – în mod proporţional – chestiunea stabilirii sucursalelor băncilor din ţări terţe în UE. În prezent, aceste sucursale sunt în primul rând supuse legislaţiei naţionale, a căror armonizare la nivel european rămâne foarte limitată. Pachetul armonizează normele UE în acest domeniu, ceea ce le va permite autorităţilor de supraveghere să gestioneze mai bine riscurile legate de aceste entităţi, care şi-au intensificat în mod semnificativ activitatea în UE în ultimii ani.