ECONOMIC

Ministrul finanţelor: Până la finele anului 2022 persoane fizice vor putea tranzacţiona VMS

post-img

Persoanele fizice vor putea tranzacţiona în mod direct valori mobiliare de stat (VMS) pe o platformă specializată, care va fi implementată de Ministerul Finanţelor. Informaţia a fost oferită agenţiei de presă IPN de ministrul finanţelor Dumitru Budianschi, ca răspuns la o solicitarea referitoare la Programul de vânzare directă a VMS persoanelor fizice în Republica Moldova. „Conform Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, platforma respectivă urmează să fie implementată până la finele anului 2022”, a precizat ministrul finanţelor.

„Valorile mobiliare de stat sunt instrumente financiare emise de către Ministerul Finanţelor, sub formă de bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat. Acestea sunt nişte împrumuturi ale statului în monedă naţională, pe termen scurt şi lung. Investind în VMS, persoanele fizice împrumută statului anumite sume de bani pentru sprijinirea dezvoltării economiei ţării şi activităţii investiţionale, iar la scadenţă statul achită suma investită, plus dobânda”, a comunicat Dumitru Budianschi.

Dumitru Budianschi a explicat că „în cazul când persoana fizică investeşte în bonuri de trezorerie (VMS pe termen scurt), atunci va obţine dobânda la scadenţă, iar dacă investeşte în obligaţiuni de stat (VMS pe termen lung), va obţine dobânda periodic (semestrial) sub formă de cupoane”.

Investind în VMS, persoana fizică beneficiază de garanţia integrală a statului Republica Moldova. „Din momentul înfiinţării pieţei VMS, statul mereu şi-a onorat obligaţiile de plată pentru răscumpărarea VMS sau a dobânzilor. La ultima licitaţie de plasare a VMS, rata medie ponderată pentru Bonurile de trezorerie (pe termen scurt de până la un an) a constituit 7,99%, iar la Obligaţiunile de stat: 2 ani – 6,97%, 3 ani – 7,00%, 5 ani – 7,50%, 7 ani – 7,00%”, a menţionat ministrul finanţelor. Ţinând cont de ratele dobânzilor mult mai mici la băncile comerciale, beneficiile pentru persoanele fizice care vor putea procura în mod direct VMS sunt evidente.

În prezent persoanele fizice nu pot participa în mod direct la licitaţiile Ministerului Finanţelor, care sunt desfăşurate de două ori pe lună – în prima şi în a treia săptămână a fiecărei luni. La licitaţiile respective participă 8 bănci din totalul celor 11. Cele 8 bănci comerciale intermediază servicii de procurare a VMS pentru persoane fizice, ele având statutul de dealeri primari. Licitaţiile se desfăşoară încă din anii ’90.

Pentru serviciile de intermediere, băncile comerciale percep un comision. Pentru a fi rentabilă tranzacţionarea unor instrumente financiare ca VMS de către persoanele fizice, volumul instrumentelor procurate ar trebuie să fie cât mai mare, deoarece doar astfel este posibilă asigurarea unui profit după achitarea comisionului băncii comerciale care a intermediat tranzacţia. De aceea, noua platformă va face VMS mult mai atractive persoanelor fizice.

Proiectul este implementat ca urmare a executării Hotărârii Guvernului nr. 192/2021 ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”.