ECONOMIC

Cabinetul de miniştri a avizat aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2022, în valoare de 1.485.348 miliarde lei. Mijloacele financiare vor fi repartizate pentru întreţinerea şi reparaţia construcţiilor inginereşti şi a drumurilor publice naţionale cu o lungime totală de 5 902 km.

Astfel, din volumul total al mijloacelor Fondului rutier, 696.475 milioane lei se preconizează a fi utilizate pentru lucrări de întreţinere a drumurilor publice naţionale, inclusiv:

 - 538.173 milioane lei – pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie capitală a drumurilor şi construcţiilor inginereşti. Din aceste mijloace vor fi reparate capital sectoare de drumuri naţionale cu o lungime totală de 61, 63 km, precum şi 6 poduri;

 - 60 milioane lei – pentru executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi procurare a terenurilor, în cazul extinderii drumurilor naţionale;

 - 183 milioane lei – cofinanţarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale finanţate prin intermediul altor programe implementate din bugetul de stat;

 - 7.7 milioane lei – pentru procurarea utilajului şi echipamentului necesar pentru implementarea standardelor contemporane la testarea materialelor din domeniul drumurilor şi a sistemelor de evidenţă a traficului.

Programul va contribui la utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru Fondul rutier şi va permite realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice naţionale pentru anul 2022.