ECONOMIC

ANALIZĂ//Companiile de stat din Republica Moldova, doldora de datorii

post-img

Un sfert din companiile de stat au înregistrat pierderi în anii 2015-2016, potrivit indicatorului sustenabilităţii financiare a companiilor din proprietatea statului, calculat de economistul Ion Butmalai de la IDIS „Viitorul”.

Indicatorul arată că 17 companii au înregistrat un profit înainte de taxe şi depreciere mai mare de 100%, ceea ce înseamnă că mărimea datoriei depăşeşte profitul anual. De exemplu S.A. „Air Moldova” are un coeficient de 37.88 profituri anuale pentru a acoperi mărimea datoriei care a contractat-o; I.S. „Administraţia de stat a drumurilor” are un coeficient de 1080.71; I.S. „Mecagro” are un coeficient de 115.26; S.A. „Energocom” are un coeficient de 16.29; I.S „Frecvenţe Radio” 27.85, iar CTS un coeficient 25.94; S.A. „Franzeluţa” are un coeficient de 7.81. Conform practicilor internaţionale, un indicator mai mare de 4 sau 5 trebuie să bată alarma, fiindcă compania are o probabilitate mică să facă faţă obligaţiilor financiare.

Venitul total din vânzări a companiilor analizate reprezintă aproximativ 40 miliarde de lei, având în gestiune active în valoare de 74,7 miliarde de MDL.

Odată cu publicarea informaţiei cu privire la performanţele economice ale companiilor de stat, factorii de decizii pot evalua performanţa echipelor de management, iar societatea civilă are posibilitatea să pună presiune şi să responsabilizeze factorul politic”, consideră Ion Butmalai.   

Indicatorului sustenabilităţii financiare a companiilor a fost calculat după indicele de lichiditate a companiei, indicatorul de profitabilitate a companiei, indicatorul de îndatorare a companiei şi indicatorul performanţei activităţii companiei. Analiza a inclus 50 de întreprinderi de stat (unde valoarea activelor depăşeşte 1 milion MDL şi statul deţine o cotă mai mare de 51%) şi a fost realizată în perioada ianuarie – martie 2018 în cadrul proiectului „Promovarea transparenţei şi sustenabilităţii financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat şi a autorităţilor locale din Republica Moldova”.