ACTUALITATE

Comisia specială a lansat concurs pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului

post-img

Comisia specială pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului a anunţat astăzi că iniţiază concursul de selectare a doi candidaţi la funcţia de Avocat al Poporului (Ombudsman), comunică MOLDPRES.

Potrivit sursei citate, pentru a putea candida la funcţia de Ombudsman, doritorii trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova; să nu fie supuşi vreunei măsuri de ocrotire judiciară; să deţină o diplomă de licenţă; să aibă o vechime în muncă de cel puţin 10 ani şi o activitate notorie în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului.

În perioada 29 decembrie 2021 – 21 ianuarie 2022, candidaţii pot depune personal, prin poştă sau prin e-mail dosarul de participare la concurs. Data-limită pentru depunerea dosarului este 21.01.2022.

Dosarul de participare la concurs va conţine următoarele acte: cerere de participare la concurs; Curriculum vitae; scrisoare de motivaţie; copia buletinului de identitate; copia diplomei/licenţei de studii; acte ce confirmă vechimea în muncă de cel puţin 10 ani; referinţă de la două persoane; certificat de sănătate; cazierul judiciar; declaraţie pe proprie răspundere precum că nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică; consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi o declaraţie de avere şi interese personale.

Funcţia de Avocat al Poporului a devenit vacantă după ce Parlamentul a aprobat, la 9 decembrie curent, cererea de demisie a Nataliei Moloşag.