Victimele infracţiunilor vor primi compensaţii de la stat
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Victimele infracţiunilor vor primi compensaţii de la stat

Guvernul Republicii Moldova a aprobat regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune. Comisia va fi compusă din trei membri, reprezentanţi ai Ministerelor Justiţiei, Finanţelor şi cel al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Comisia va examina cererile victimelor infracţiunilor în 30 de zile din data prezentării, transmite IPN. Totodată, se va decide acordarea compensaţiei financiare de către stat şi cuantumul acesteia. De asemenea, comisia poate refuza acordarea compensaţiei sau poate suspenda examinarea cererii. Examinarea poate fi reluată dacă vor fi prezentate documentele lipsă sau va fi înlăturat alt motiv ce a determinat suspendarea examinării cererii. Deciziile comisiei vor fi validate prin ordinul ministrului Justiţiei, care va putea fi contestat de către potenţialii beneficiari de compensaţie financiară în instanţele de judecată.

Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor (29 iulie 2016) prevede achitarea, din contul bugetului de stat, a compensaţiei financiare în mărime de 70 la sută din suma prejudiciului calculat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul în care victima infracţiunii a formulat cererea. Compensaţia va fi acordată de către stat dacă sursele făptuitorului infracţiunii nu sunt suficiente pentru acoperirea prejudiciului cauzat sau dacă prejudiciul nu poate fi compensat din alte surse, de exemplu, plăţile de asigurare, îndemnizaţii, alte surse. 
Similare