Sporuri salariale pentru angajaţii ANSP şi cei de la Centrul de Transfuzie a Sângelui
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Sporuri salariale pentru angajaţii ANSP şi cei de la Centrul de Transfuzie a Sângelui

Angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, dar şi cei de la Centrul de Transfuzie a Sângelui, ar putea beneficia de sporuri salariale în mărime de 80% şi respectiv, 40% din salariul de funcţie, ţinându-se cont de sporul pentru vechimea în muncă. Prevederile se conţin într-un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, şi supus dezbaterilor publice, transmite IPN.

Autorii proiectului menţionează că necesitatea sporirii salarizării specialiştilor ANSP rezidă în primul rând din faptul, că salariul de bază al acestora este cel mai mic din sistemul sănătăţii. Totodată, rolul şi importanţa specialiştilor a crescut semnificativ, în mare parte prin apariţia noilor direcţii de activitate, cum ar fi supravegherea maladiilor netransmisibile, promovarea sănătăţii, urgenţele de sănătate publică etc.

Şi dacă personalului Agenţiei, sporul urmează să fie acordat pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi caracterul specific al activităţii, în cazul angajaţilor Centrului de Transfuzie, sporul va fi oferit pentru promovarea donării de sânge voluntară şi neremunerată. În proiect se menţionează că promovarea donării voluntare şi permanente în Republica Moldova a crescut de la 13,5% în 2005, la 70% în 2015. Însă, deşi s-au întreprins acţiuni în această perioadă, totuşi în structura donărilor prevalează donatorii-rude, donatori care sunt condiţionaţi de boala rudei sau apropiatului său.

Cota donărilor sistematice este de 19,6%. „Activitatea de încurajare, promovare şi organizare a donării de sânge, necesită a fi fortificată şi realizată permanent, astfel ca în societate să se creeze un simţ de solidaritate pentru cei ce au nevoie în transfuzii de produse sanguine, iar cei mai pregătiţi şi indicaţi pentru realizarea acestor activităţi este personalul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui”, se menţionează în nota informativă a proiectului. Astfel, în opinia autorităţilor, noile condiţii de salarizare a personalului Centrului, va spori eficienţa în încurajarea şi promovarea donării de sânge.

Proiectul prevede, de asemenea, amendamentul privind premierea personalului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică în mărimea a 6 fonduri lunare pe an, calculate în raport cu salariile de bază, ţinându-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita cheltuielilor de personal aprobate pe an.
Similare
RECOMANDĂRI