Şi-a închiriat automobilul de la propria firmă. Primarul oraşului Rezina riscă să rămână fără mandat
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Şi-a închiriat automobilul de la propria firmă. Primarul oraşului Rezina riscă să rămână fără mandat

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele primarului oraşului Rezina. Acesta a fost stabilit cu un conflict de interese în funcţia de demnitate publică.

Potrivit materialelor din dosar, subiectul se află la al doilea mandat de primar, pe care la obţinut în rezultatul alegerilor locale din 2019. Acesta deţine şi calităţile de fondator şi administrator în cadrul unei firme individuale. Astfel, în ianuarie 2020, firma sa a semnat cu Primăria oraşului Rezina, reprezentată de o persoană terţă, viceprimarul oraşului, un contract de comodat prin care a fost închiriat un automobil de model Toyota Land Cruiser în folosul primăriei.

Deşi în contract, la reprezentantul primăriei, era indicat numele primarului, atât contractul cât şi actul de primire – predare, întocmite în aceeaşi zi, au fost semnate de către viceprimar. Mai mult decât atât, în baza materialelor de control ale Inspecţiei Financiare, care a fost sesizată în cadrul controlului de către inspectorul de integritate, Virgiliu Bardă, se rezultă că în iulie 2015, primarul i-a delegat fiicei sale împuternicirile depline în cadrul firmei până la expirarea mandatului său de primar.

Totodată, ca urmare a utilizării automobilului a fost admisă şi depăşirea parcursului limită, stabilită de Consiliului orăşenesc Rezina. Respectiv, pentru ani 2016, 2017 şi 2018, la achiziţionarea motorinei a fost decontată în plus suma de peste 15 mii de lei.

Însă, inspectorul de integritate, Virgiliu Bardă a mai determinat că la semnarea acestor acte cu primăria, din partea firmei respective a participat o altă persoană, care nu avea împuternicirile legale pentru a încheia asemenea acte juridice, fiind utilizată doar pentru scopul de a evita un conflict de interese.

În cadrul controlului, primarul a invocat că automobilul a fost închiriat pentru doi specialişti din primărie şi a utilizat autovehiculul din firma sa pentru a nu admite cheltuieli suplimentare din bugetul autorităţii. Totodată, subiectul a menţionat că în perioada vizată a asigurat şi funcţia de şofer şi nu au fost percepute plăţi pentru toate aceste acţiuni.

Referitor la semnarea contractului de către viceprimar sub numele său, acesta a declarat că viceprimarul este responsabil de activităţile ce vizează gospodăria primăriei. Inspectorul de integritate a apreciat critic argumentele subiectului şi a concluzionat că primarul nu s-a conformat legislaţiei ANI - prin declararea conflictului de interese şi nu aşteptat o soluţie în acest sens, încălcând astfel regimul juridic al conflictelor de interese.

Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, primarul riscă să rămână fără mandat şi să nu mai acceadă în funcţie publică sau de demnitate publică, timp de 3 ani.

Similare
RECOMANDĂRI