Savantul biolog Ion Dediu s-a stins din viaţă la vârsta de 85 de ani
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Savantul biolog Ion Dediu s-a stins din viaţă la vârsta de 85 de ani

S-a stins din viaţă Ion Dediu, membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dr. hab. în biologie, profesor universitar, director viager al Institutului de Ecologie şi Geografie.

Ion Dediu s-a născut la 24 iunie 1934, în satul Rediu Mare, judeţul Soroca. A absolvit Facultatea de biologie-pedologie a Universităţii de Stat din Chişinău în anul 1957, doctorantura la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, postdoctorantura – la Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a URSS din Leningrad, în anul 1978.

Din 1957 până în 1971 a lucrat la Academia de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti; în anii 1971-1996 a activat la Universitatea de Stat din Chişinău; între 1990 şi 1994 – la Departamentul de Stat pentru protecţia mediului şi resursele naturale în calitate de director general; în anii 1994–2001 a fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova (preşedinte al Comisiei pentru agricultură, mediu şi dezvoltare rurală).

Cercetătorul Ion Dediu a desfăşurat o activitate ştiinţifică prodigioasă, consacrând-o delimitării, argumentării şi recunoaşterii de noi regiuni ecozoogeografice: Regiunea Circummediteraneană Dulcicolă, Regiunea Ponto-caspică salmastro-dulcicolă; elaborării, argumentării şi promovării concepţiei „Ecogeografia apelor continentale”. A descoperit şi formulat „Principiul excluderii reciproce a complecşilor biotici acvatici”, a fondat noi direcţii în ştiinţă: „Zoogeografia ecologică a apelor continentale”, „Ecotoxicologie acvatică”, „Ecologie politică”.

Ion Dediu a fost membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (copreşedinte fondator), Academiei Internaţionale de Cosmonautică „E.C.Ţiolkovski” (Moscova), Academiei Internaţionale de Ecologie şi Securitatea Vieţii (Sankt-Petersburg), Academiei de Ecologie din România, Academiei Internaţionale de Informatizare (asociată O.N.U., New York, Moscova), Academiei de Ştiinţe din New York (S.U.A.), Academiei Ucrainene de Ecologie (Kiev), Academiei Ruse de Ştiinţe ale Naturii (Moscova), Academiei Internaţionale de Ştiinţe Economice (Moscova), Academiei Internaţionale a Cadrelor (U.E. şi UNESCO), Academiei Internaţionale a Naturii şi Societăţii Umane (Moscova), Academiei Balcanice de Ştiinţe, Noua Cultura şi Dezvoltare Durabilă (Sofia, Bulgaria) ş.a. Membru al Clubului de la Roma (Comitetul „Viitor pentru Europa”); Profesor de Onoare/Doctor Honoris Causa al mai multor academii şi universităţi din lume, membru al mai multor societăţi academice de profil din străinătate.
Similare
RECOMANDĂRI