„Red Union Fenosa” şi „Termoelectrica” au semnat Acorduri de colaborare în domeniul eficienţei energetice
Sursa foto:Transformer Energy Supply Vizualizari:

„Red Union Fenosa” şi „Termoelectrica” au semnat Acorduri de colaborare în domeniul eficienţei energetice

Acordurile de colaborare dintre Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE) şi Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., precum şi Acordul de colaborare dintre FEE şi „TERMOELECTRICA” , S.A, au fost semnate astăzi în cadrul şedinţei Consiliului de administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică (CA FEE), prezidată de viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministrul Economiei şi Infrastructurii, în calitatea sa de preşedinte al CA FEE.

Acordurile de colaborare dintre Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE) şi Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., precum şi Acordul de colaborare dintre FEE şi „TERMOELECTRICA” , S.A, au fost semnate astăzi  în cadrul şedinţei Consiliului de administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică (CA FEE), prezidată de viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministrul Economiei şi Infrastructurii, în calitatea sa de preşedinte al CA FEE.

Părţile semnatare a Acordurilor vor coopera în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, pentru sporirea securităţii energetice a Republicii Moldova precum şi pentru oferirea de beneficii importante consumatorilor de servicii energetice.

Vicepremierul Octavian Calmîc a menţionat că este în premieră semnarea unor acorduri de colaborare dintre FEE cu instituţiile care activează pe teritoriul Republicii Moldova şi cele străine. Astfel, FEE va fi sub egida statului cea mai importantă instituţie care va promova, finanţa şi implementa măsuri de eficienţă energetică de calitate, ceea ce va servi drept garant pentru securitatea şi eficienţa energetică, precum şi costuri mai mici pentru consumatorii şi cetăţenii ţării noastre.

De asemenea, Octavian Calmîc, preşedinte al CA FEE, a salutat semnarea de către FEE a Memorandumului de Înţelegere şi Cooperare cu Programul „Covenant of Mayors Demonstration Projects EU funded” al Delegaţiei Uniunii Europene, pentru implementarea în comun a proiectelor de eficienţă energetică. În context, vicepremierul a urat succes membrilor FEE pentru semnarea altor Memorandumuri de cooperare cu Ucraina, Romania, Bielorusia şi Georgia, cu care au deja semnate declaraţii de intenţie.

Consiliului de administrare FEE, în cadrul şedinţei a audiat solicitările reprezentanţilor unor instituţii publice privind posibilităţile de alocare a surselor financiare suplimentare, precum şi coordonarea lucrărilor suplementare aferente celor anterior planificate în limita resurselor financiare alocate. Astfel, Consiliului a examinat fiecare solicitare în partea şi a aprobat prin vot pentru fiecare dintre aceste adresări la Fond.

În acest context, a fost aprobat majorarea valorii Contractului de Grant pentru Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana din mun. Chişinău în sumă de 309 mii lei, pentru Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, or. Nisporeni în sumă de peste 49 mii lei, de asemenea au fost aprobate lucrări adiţionale pentru Institutul Oncologic, în sumă de 700 mii lei în limita contractului aprobat şi lucrări adiţionale în sumă de 144 mii lei pentru Instituţia Publică gimnaziul „M. Tanasoglo” din s. Chirsova, r-nul Comrat.

Similare