Recomandările SFS: Cum depistăm persoanele care se pot prezenta drept inspectori fiscali
Sursa foto:https://www.sfs.md Vizualizari:

Recomandările SFS: Cum depistăm persoanele care se pot prezenta drept inspectori fiscali

Serviciul Fiscal de Stat vine cu o serie de precizări menite să prevină cazurile de escrocherie din partea persoanelor care s-ar putea prezenta drept inspectori fiscali şi ar încerca să facă tentative ilegale de verificare a agenţilor economici pentru a obţine beneficii financiare.

La iniţierea controlului fiscal la faţa locului sau la iniţierea procesului de constatare a faptei contravenţionale, funcţionarul este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu.

Controalele fiscale se vor efectua numai în temeiul Deciziei privind iniţierea controlului. Decizia privind iniţierea controlului se întocmeşte şi în cadrul iniţierii procesului de constatare a faptei contravenţionale. Modelul acestui act puteţi vedea aici.

Totodată, contribuabilul supus verificărilor este în drept să solicite inspectorului fiscal să se legitimeze. Legitimaţia (vezi aici) reprezintă un document oficial care adevereşte statutul juridic al funcţionarului fiscal şi confirmă împuternicirile acestuia în exercitarea atribuţiilor.

Ca excepţie este efectuarea cumpărăturii de control, exprimată în crearea artificială de către funcţionarul fiscal a situaţiei de procurare a bunurilor materiale, de efectuare a comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor fără scopul de a le achiziţiona (consuma) sau de a le comercializa. După efectuarea acesteia, contribuabilul este informat despre aplicarea procedurii corespunzătoare Codului fiscal, iar funcţionarul fiscal este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu. După constatarea cauzei, bunurile materiale se restituie contribuabilului, iar mijloacele băneşti – respectiv funcţionarului împuternicit.

Concomitent, la finalizarea controlului fiscal la faţa locului, inspectorul fiscal întocmeşte un act de control fiscal în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În actul de control fiscal se consemnează rezultatele controlului, specificându-se încălcările depistate. Acest act este semnat de ambele părţi participante la control, iar un exemplar este prezentat agentului economic supus verificării.

În cadrul procesul de constatare a faptei contravenţionale, la depistarea faptei contravenţionale se întocmeşte procesul-verbal cu privire la contravenţie.

ATENŢIE: în cazul în care contribuabilul supus verificării are dubii cu privire la legalitatea controlului sau identitatea persoanei ce se prezintă a fi funcţionar fiscal, puteţi sesiza Serviciul Fiscal de Stat la numărul de telefon 0 8000 1525, linia fierbinte, tasta 4, Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat, 0 22 82 34 06, 0 684 33 990, Direcţia Securitate Internă şi Anticorupţie a SFS.

Similare
RECOMANDĂRI