Poliţiştii şi alţi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi selectaţi mai riguros
Vizualizari:

Poliţiştii şi alţi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi selectaţi mai riguros

Viitorii angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi ai instituţiilor subordonate acestuia vor fi selectaţi mai riguros, în baza unor metodologii de evaluare conforme cu standardele internaţionale. Prin evaluări periodice vor trece şi persoanele care deţin deja funcţii în subdiviziunile MAI. Scopul iniţiativei este de a consolida transparenţa procesului de selectare a candidaţilor la angajare.

Departamentul de selectare şi evaluare, creat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), va fi responsabil de implementarea acestor schimbări. În prezent, edificiul unde va fi situată această structură se află în proces de renovare capitală, urmând să fie dotat cu echipamente şi programe operaţionale performante care vor permite efectuarea evaluării în condiţii de transparenţă şi calitate.

Reabilitarea are loc cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin intermediul PNUD Moldova.

Departamentul va asigura mai multe etape de selectare – test de cultură generală, evaluare fizică şi psihologică.

Testele de cultură generală, care sunt primul filtru de selecţie, vor fi completate electronic de candidaţii la angajare. Ulterior, dacă vor obţine punctajul necesar la prima probă, candidaţii vor putea accede la următoarele etape, unde vor fi evaluaţi din punct de vedere fizic şi psihologic. La final, cei care vor trece de toate etapele testării vor merge în subdiviziunile în care sunt orientaţi, unde vor susţine interviul şi proba scrisă în baza aspectelor specifice pentru fiecare domeniu relevant subdiviziunilor date. 

Prin acest proces de evaluare vor trece toţi candidaţii care aspiră la o funcţie vacantă sau la o avansare în funcţie de conducere. Noul sistem de evaluare va fi aplicat în cazul angajaţilor şi potenţialilor angajaţi din Inspectoratele Generale, Biroul Migraţie şi Azil, Serviciul Tehnologii Informaţionale, Serviciul protecţie internă şi anticorupţie, Agenţia Rezerve Materiale, Academia „Ştefan cel Mare”, Clubul sportiv central „Dinamo”, Serviciul medical al MAI etc.

Departamentul, creat în iulie 2020, este condus de Vica Anton, o tânără cu experienţă de peste 10 ani în domeniul psihologiei, care a reuşit să îşi construiască, pas cu pas, o carieră de succes în sistemul afacerilor interne. 

„În cazul în care un candidat nu va corespunde standardelor minime pentru a fi angajat într-o anumită structură, acesta va fi reorientat, cu acordul său, către domenii sau funcţii diferite de opţiunea iniţială, dar care corespund cu profilul determinat în urma rezultatelor obţinute la probele eliminatorii”, susţine Vica Anton, şefă a Departamentului de selectare şi evaluare.

Sediul Departamentului de selectare şi evaluare va ocupa o suprafaţă de circa 500 metri pătraţi, la parterul unuia dintre blocurile Academiei „Ştefan cel Mare” al MAI. Aici vor fi amplasate birourile angajaţilor, sălile unde va avea loc evaluarea psihologică a candidaţilor, spaţii administrative, centrul de date etc.

Datorită SUA şi PNUD, instituţia ar urma să dezvolte o platformă specializată care va permite digitizarea fluxurilor de lucru din cadrul Departamentului de selectare şi evaluare, pornind de la depunerea şi procesarea online a dosarelor candidaţilor şi până la întocmirea rapoartelor şi aprobarea deciziilor finale. Parte componentă a platformei va fi şi spectrul de teste psihologice care va fi utilizat în procesul evaluării candidaţilor. Aceasta va include peste 50 de teste psihologice standardizate şi omologate la nivel internaţional. Angajaţii departamentului vor beneficia de instruiri pentru a operaţionaliza eficient noile platforme.

„În cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor sale activează circa 16 mii de angajaţi. După ce departamentul va începe sa funcţioneze la capacitatea sa maximă, peste 3 mii persoane vor fi evaluate în fiecare an. Pe de o parte, departamentul va selecta noi angajaţi, iar pe de alta – se va ocupa de evaluarea psihologică sau multiaspectuală a angajaţilor deja aflaţi în funcţii. Această necesitate este dictată de condiţiile de muncă ale angajaţilor – ei ocupă funcţii foarte stresante şi, din păcate, nu de fiecare dată sunt evaluaţi”, a mai spus Vica Anton.

În perspectivă vor fi create subdiviziuni ale departamentului în zona de sud a ţării, la Cahul, şi în zona de nord, la Bălţi, astfel ca serviciul să poată fi accesat mai uşor de potenţialii solicitanţi. La fel, departamentul ar putea presta, la cerere, servicii de evaluare şi selectare şi pentru alte instituţii, de exemplu Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Administraţia Naţională a Penitenciarelor etc. 

Ministerul Afacerilor Interne şi Poliţia Republicii Moldova au o colaborare îndelungată cu Guvernul SUA şi PNUD, timp în care au fost realizate mai multe activităţi menite să consolideze capacităţile instituţionale şi profesionale ale angajaţilor poliţiei, pentru a asigura un mediu sigur pentru fiecare bărbat şi femeie din Republica Moldova şi pentru a spori nivelul de încredere al populaţiei în poliţie. 
 
Similare
RECOMANDĂRI