Plăţi restante de peste 5 milioane de lei au fost achitate unor salariaţi în urma controalelor Inspectoratului de Stat al Muncii
Vizualizari:

Plăţi restante de peste 5 milioane de lei au fost achitate unor salariaţi în urma controalelor Inspectoratului de Stat al Muncii

Mii de abateri şi încălcări ale legislaţiei muncii au fost constatate de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) în lunile ianuarie – august. Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului şi respectarea termenilor de plată a acestuia.

ISM a efectuat în această perioadă 1.610 controale (1.177 în domeniul raporturilor de muncă, 404 – securităţii şi sănătăţii în muncă şi 29 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă) la unităţi cu un număr de 80,8 mii salariaţi, scrie Bizlaw.md.

În urma controalelor au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite şi consemnate 10.989 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 7.402 în domeniul raporturilor de muncă şi 3587 – în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Alte 258 controale au vizat monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor. ISM a stabilit că unele unităţi au admis restanţe la plata salariilor şi altor plăţi în sumă de 39,4 mil. lei faţă de 3.569 angajaţi. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliţi termeni de lichidare a restanţelor salariale. Totodată, în temeiul articolelor 55 al.1, 55 al.3, 57 al.1 Codul contravenţional pentru încălcarea intenţionată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 32 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanţei de judecată. Drept urmare, salariaţilor le-au fost achitate plăţi restante în sumă de circa 5,8 mil. lei

În cadrul controalelor, inspectorii au mai depistat la 14 angajatori persoane juridice şi 19 angajatori persoane fizice - 58 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 9 minori.

Pentru prestarea muncii de către salariaţi fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă şi utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă, în temeiul articolelor 55 al.3 lit.a) şi 551 Codul contravenţional, au fost încheiate 32 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanţei de judecată.

Au fost repuse în drepturi 5 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada ianuarie-august au fost examinate 91 petiţii, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajaţii activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petiţiilor, faptele invocate în 78 petiţii nu s-au confirmat.

Acţiunile de control pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru”, s-au soldat cu încheierea unui proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art.55 al.1, lit.d,g. De asemenea au fost examinate 19 sesizări ale Inspectoratului de poliţie privind depistarea muncii nedeclarate.

Similare
RECOMANDĂRI