Peste 10 mii de contracte de locaţiune au fost înregistrate la Fisc în zece luni ale anului curent
Sursa foto:fisc.md Vizualizari:

Peste 10 mii de contracte de locaţiune au fost înregistrate la Fisc în zece luni ale anului curent

Pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2019l la Serviciul Fiscal de Stat au fost înregistrate 10942 contracte de dare în locaţiune/chirie/arendă a bunurilor imobile.

În urma înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 18,4 mil lei, depăşind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 5,5 mil lei sau o creştere de 42,5 %.

Ppe parcursul lunii octombrie 2019, SFS a continuat acţiunile de conformare şi verificare a persoanelor fizice care transmit în locaţiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – octombrie au fost identificate 4598 persoane fizice ce dau în locaţiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislaţiei.

Totodată, au fost efectuate controale la 593 persoane fizice ce dau în locaţiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăţi de bază – 652,8,5 mii lei, penalităţi – 33,4 mii lei şi amenzi – 97,5 mii lei.

Pentru aceeaşi perioadă, 3532 de persoane fizice s-au conformat prevederilor legislaţiei în vigoare şi au înregistrat la SFS 10942 contracte de locaţiune/chirie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale şi să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obţinute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poş tal al Republicii Moldova.

Cetăţenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligaţi să înregistreze contractele de locaţiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală), în raza căreia îşi au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu îşi vor onora obligaţiile corespunzătoare, riscă amenzi şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Similare
RECOMANDĂRI