Majoritatea acţiunilor din PNADO 2018-2022, planificate pentru respectarea drepturilor omului în localităţile din regiunea transnistreană, sunt nerealizate
Vizualizari:

Majoritatea acţiunilor din PNADO 2018-2022, planificate pentru respectarea drepturilor omului în localităţile din regiunea transnistreană, sunt nerealizate

Asociaţia Promo-LEX constată că 14 acţiuni din 25 planificate în Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 (PNADO) pe domeniul de intervenţie nr.16 ”Respectarea drepturilor omului în localităţile din Stânga Nistrului”, nu sunt realizate de către autorităţile responsabile.

Această concluzie reiese din Raportul de evaluare a implementării PNADO 2018-2022, care conţine constatările pentru anul 2020.  Anterior, Asociaţia Promo-LEX a mai elaborat un Raport de evaluare a implementării PNADO 2018-2022 pentru perioada de implementare 2018-2019.

Asociaţia Promo-LEX îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea în continuare a unui nivelul scăzut de realizare a PNADO. Deşi sunt înregistrate anumite progrese, se constată un număr mare de restanţe în raport cu rezultatele planificate. Există o lipsă de comunicare şi coordonare între instituţiile desemnate responsabile, care încă nu au o viziune comună de interacţiune în vederea punerii în aplicare a Planului.

Aceste activitate de evaluare intermediară a PNADO, vine să accentueze importanţa evaluării alternative celei făcute de autorităţi,  care scoate în evidenţă neajunsurile ce ar putea fi excluse până la finalizarea perioadei de implementare a PNADO 2018-2022. Raportul este adresat, în special, factorilor de decizie responsabili de implementarea activităţilor planificate în domeniul vizat.

 Analiza gradului de implementare al Planului pe parcursul anului 2020 pe domeniul de intervenţie nr.16, a permis evidenţierea unor progrese, dar şi a restanţelor. Pe lângă progresele constatate în perioada de monitorizare 2019–2020, analiza comparativă a gradului de implementare a PNADO pe domeniul de intervenţie nr. 16 în această perioadă evidenţiază în continuare menţinerea unei rate înalte de neexecutare a activităţilor planificate şi depăşirea termenelor de realizare a acestora.

În pofida măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de implementarea activităţilor din domeniul vizat pentru perioada raportată, nici în anul 2020 nu au fost înlăturate impedimentele şi provocările care împiedicau realizarea obiectivului general planificat de PNADO III pe domeniul de intervenţie nr. 16:

  • Lipsa unui mecanism clar de abordare sistematică în cadrul procesului de negocieri a problemelor prioritare din domeniul drepturilor omului face imposibilă realizarea unor acţiuni planificate. Se menţine şi în anul 2020 problema blocării de către regimul de la Tiraspol a includerii în procesul de negocieri a problemelor prioritare din domeniul drepturilor civile şi politice, cum sunt: dreptul la libertate şi securitatea persoanei; dreptul la libera circulaţie; dreptul de a nu fi supus torturii; accesul la justiţie; dreptul la viaţa privată; dreptul la libertatea de exprimare; dreptul la întruniri şi asociere etc.
  • Numărul de şedinţe ale Grupului de lucru pentru drepturile omului (GLDO), desfăşurate în 2020 este foarte mic, ceea ce nu poate duce la atingerea ţintei strategice stabilite cu privire la intensificarea dialogului în domeniul drepturilor omului la nivel de experţi pentru problemele drepturilor omului din localităţile din stânga Nistrului.
  • Lipsa de transparenţă în activitatea grupurilor de lucru sectoriale şi a Grupului de lucru pentru drepturile omului (GLDO): în continuare nu se fac publice agendele şedinţelor, poziţiile tuturor participanţilor la aceste grupuri de lucru.
  • Nu se efectuează analiza sistemică a situaţiei privind respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană şi în zonele limitrofe de către Biroul politici de reintegrare.
  • În continuare lipsesc mecanisme clare de protecţie a persoanelor care desfăşoară activităţi de promovare şi apărare a drepturilor omului în localităţile din stânga Nistrului.

În acest context, Asociaţia Promo-LEX solicită Guvernului Republicii Moldova:

  • Reevaluarea activităţilor raportate de autorităţi pe domeniul de intervenţie nr. 16 ”Respectarea drepturilor omului în localităţile din Stânga Nistrului” şi implementarea activităţilor scadente.
  • Întreprinderea unor măsuri urgente, care ar exclude implementare superficială a activităţilor pe viitor şi ar spori nivelul de responsabilitate din partea autorităţilor.
Similare
RECOMANDĂRI