Lucrătorii expuşi unui potenţial risc în medii explozive vor fi mai protejaţi, anunţă Guvernul
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Lucrătorii expuşi unui potenţial risc în medii explozive vor fi mai protejaţi, anunţă Guvernul

Cabinetul de miniştri a aprobat cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii la locul de muncă a angajaţilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive.

Conform proiectului, angajatorii vor fi obligaţi să deţină un document sau un set de acte cu privire la respectarea cerinţelor ce ţin de protecţia împotriva exploziilor, ce include: modalităţile de identificare a pericolelor; evaluarea riscurilor; definirea măsurilor specifice care urmează să fie luate pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor expuşi riscului.

Documentul aprobat de Guvern propune mai multe modalităţi de înlăturare a riscurilor, inclusiv: înlocuirea substanţelor inflamabile sau limitarea concentraţiei; evitarea surselor care pot genera deflagraţia mediilor explozive şi anume divizarea zonelor cu potenţial risc de explozie, identificarea tipurilor de surse de aprindere ş.a.. 

Totodată, prin implementarea proiectului propus, se urmăreşte disciplinarea angajatorului prin obligarea  de a securiza locurile de muncă astfel ca acestea să corespundă standardelor şi cerinţelor internaţionale. 

Hotărârea vine să asigure armonizarea legislaţiei naţionale la prevederile europene din domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, prin transpunerea Directivei 1999/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 16 decembrie 1999, conform obligaţiunilor asumate prin Acordul de Asociere RM-UE. Totodată, acesta are scopul de a implementa prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.

Similare
RECOMANDĂRI