Legislaţia privind integrarea străinilor în ţară a fost revizuită
Sursa foto:Parlament.md Vizualizari:

Legislaţia privind integrarea străinilor în ţară a fost revizuită

Parlamentul a votat în şedinţa de astăzi modificări la o serie de acte normative care reglementează regimul străinilor în ţara noastră. Proiectul de lege are ca scop motivarea şi asigurarea unei participări mai active a străinilor la măsurile de integrare şi valorificarea potenţialului acestora, precum şi includerea unor categorii noi de străini documentaţi cu drept de şedere pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit autorilor, proiectul vizează sporirea statului în promovarea procesului de integrare prin informare diversificată, crearea oportunităţilor de autoîntreţinere, promovarea diversităţii culturale şi asigurarea realizării drepturilor străinilor în ţara noastră.

De asemenea, modificările votate astăzi vor avea ca finalitate reducerea riscurilor excluziunii sociale a imigranţilor, asigurarea ordinii publice şi securităţii naţionale prin informarea din momentul legalizării şederii referitor la statutul juridic acordat în ţara noastră.

Principalele prevederi introduse sunt  extinderea categoriilor de străini cu acces la măsurile de integrare, revizuirea activităţilor de integrare care includ sesiuni de informare specializate şi de acomodare socioculturală, consiliere privind accesul la piaţa forţei de muncă şi obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova, servicii de formare profesională în vederea facilitării integrării economice, acordarea alocaţiilor din partea statului pentru studierea limbii de stat.

Totodată,  a fost extins accesul la piaţa forţei de muncă şi termenul pentru depunerea cererii de participare la programul de integrare şi a fost modificat cadrul legal pentru  asigurarea accesului străinilor la servicii medicale.

De notat că la sfârşitul anului 2019 pe teritoriul ţării noastre erau documentaţi cu acte de identitate valabilă circa 20  mii de străini, dintre care 7 600 aveau drept de şedere permanentă, iar 12 400 – drept de şedere provizorie.

Modificările votate astăzi sunt prevăzute în Planul naţional de acţiuni  pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană şi a  Strategiei naţionale în domeniul migraţiei.

Similare
RECOMANDĂRI