Instrucţiune la evaluarea dezvoltării copilului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Instrucţiune la evaluarea dezvoltării copilului

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a elaborat şi proune spre consultări publice o instrucţiune pentru evaluarea dezvoltării copilului la nivelul educaţiei timpurii, transmite IPN.

De evaluarea iniţială va fi responsabilă Comisia multidisciplinară instituţională. Cu acordul scris al părintelui sau a reprezerntantului legal, copilul va fi monitorizat, timp de 14 zile, pentru a indentifica eventuale probleme de dezvoltare, dificultăţi de învăţare şi probleme comportamentale care ar necesita intervenţii suplimentare.

În funcţie de rezultatele evaluării, Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică va recomanda forma de incluziune în activităţi la nivel de grupă şi instituţie, care poate fi: totală, parţială sau ocazională.

Va urma evaluarea complexă pentru copiii cu cerinţele educaţionale speciale (CES), pentru a stabili forma de incluziune educaţională şi programe de suport educaţional.

Dacă în urma evaluării complexe a copilului se determină anumite dificultăţi de dezvoltare într-un domeniu concret şi vor fi necesare observări de durată, se va recomada evaluarea specifică.

Pentru copiii cu CES statul va suporta suportă cheltuielile pentru serviciile de educaţie timpurie şi de îngrijire în instituţiile publice, inclusiv pentru toate tipurile de evaluare stipulate în Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului.
Similare
RECOMANDĂRI