Indicele integrităţii publice. Republica Moldova, pe locul 56 din 109 state
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Indicele integrităţii publice. Republica Moldova, pe locul 56 din 109 state

Un clasament internaţional al integrităţii publice a inclus, pentru prima dată, şi Republica Moldova, care s-a plasat în anul 2017 pe locul 56 în topul indicelui integrităţii publice (IPI).

 Scorul IPI a evaluat performanţele unui număr de 109 state incluse în clasament. Colectarea datelor pentru Republica Moldova, necesare acestui clasament, s-a făcut cu efortul experţilor Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

La nivel mondial, cu scorul de ţară de 6,44 puncte, Republica Moldova a fost devansată de Argentina şi precedată de Azerbaidjan. La nivel regional doar România s-a clasat înaintea ţării noastre - locul 30 cu un punctaj de 7,6. Federaţiei Ruse i-a revenit locul 72 (5,9 puncte), iar Ucrainei locul 68 (6,2 puncte)

Cel mai slab scor – 2,4 puncte obţinut de Republica Moldova este la independenţa justiţiei clasându-se pe locul 105 din 109 state, independenţa presei – 4,7 puncte (locul 71/109), e-cetăţenie – 4,9 puncte (locul 63/109). Cele mai înalt punctaj, ţara noastră le-a obţinut la transparenţa bugetară – 7,64 puncte (locul 47/109), luarea deciziilor administrative – 9,2 puncte (23/109) şi comerţul liber – 9,6 puncte (locul 22/109).

IPI analizează şase componente distincte: independenţa justiţiei, impactul poverii administrative, caracterul deschis al comerţului, transparenţa bugetului, e-cetăţenia şi libertatea presei. Scopul clasamentului IPI său este de a oferi o imagine obiectivă şi cuprinzătoare a stării de control a corupţiei în 109 ţări. Două dintre componentele analizate (independenţa judiciară şi libertatea presei) se bazează pe o singură sursă de date. De analiza bugetului se ocupă şi organizaţia internaţională „Open Budget Survey”.

Potrivit expertului economic, Dl Veaceslav Ioniţă, ”Republica Moldova a cunoscut o anumită evoluţie pozitivă în ultimii ani în ceea ce priveşte transparenţa bugetară şi accesul la informaţii privind banul public. Astfel, ţara noastră are o poziţie foarte bună în ceea ce ţine de clasificarea funcţională a bugetului public, care este compatibilă cu standardele internaţionale. Proiectul de buget oferă informaţii privind clasificarea economică a cheltuielilor, care de asemenea sunt în conformitate cu standardele internaţionale. În ultimii ani, Ministerul Finanţelor utilizează bugetarea pe programe conforme standardelor internaţionale, ceea ce creşte gradul de transparenţă bugetară a ţării, iar bugetul prezintă detaliat toate sursele de venit. Fundamentarea impactului anexat la proiectul Legii bugetului oferă informaţia macroeconomică necesară care stă la baza construcţiei bugetare a ţării.

Totodată, IDIS Viitorul împreună cu INEKO susţine şi transparenţa guvernării locale, care are drept scop creşterea transparenţei, responsabilităţii financiare şi competitivitatea autorităţilor locale din Republica Moldova. Obiectivul general este de a sprijini dezvoltarea regională în Moldova prin transfer de know-how al proiectelor de succes implementate în Slovacia. A intensifica necesitatea publicului pentru a cunoaşte cheltuielile publice la nivel local. Un portal online privind gestiunea financiară a autorităţilor publice locale din Moldova va fi actualizat şi îmbunătăţit. Portalul va îmbunătăţi, într-un mod semnificativ, informaţia despre administrarea fiscală a autorităţilor şi va permite compararea criteriilor de sustenabilitate financiară. La această etapă a proiectului ne propunem sa utilizeze know-how unic dintr-un proiect similar, care a fost implementat cu succes în Republica Slovacă şi a condus la o scădere dramatică a datoriilor autorităţilor publice locale în ultimii doi ani.

Similare