În R. Moldova va fi instituită o platformă pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

În R. Moldova va fi instituită o platformă pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală

Guvernul, întrunit miercuri în şedinţă, a aprobat decizia cu privire la Platforma informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală.

Conform hotărârii Executivului, Platforma va fi formată din: sistemul informaţional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală; sistemul informaţional „Registrul cererilor de intervenţie”. Totodată, au fost aprobate conceptele tehnice şi regulamentele acestor sisteme.

Subiecţi ai raporturilor juridice ale Sistemului informaţional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală au fost desemnaţi: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – în calitate de posesor şi deţinător al Sistemului informaţional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală; Instituţia Publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică” – în calitate de administrator tehnic al Sistemului informaţional în domeniul obiectelor de proprietate intelectuală.

Subiecţi ai raporturilor juridice ale Sistemului informaţional „Registrul cererilor de intervenţie” au fost desemnaţi: Serviciul Vamal – în calitate de posesor şi deţinător al Sistemului informaţional „Registrul cererilor de intervenţie”; Instituţia Publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” – în calitate de administrator tehnic al Sistemului informaţional „Registrul cererilor de intervenţie”.

Posesorii vor asigura condiţiile juridice, organizatorice şi financiare, iar administratorii tehnici -  condiţiile tehnologice pentru buna funcţionare a Platformei nominalizate.

Realizarea prevederilor acestei hotărâri se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat şi altor mijloace, conform legii. Posesorii sistemelor informaţionale menţionate vor evalua anual costurile necesare administrării acestora şi vor înainta propuneri de solicitare a mijloacelor financiare pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv, scrie Moldpres.

Similare
RECOMANDĂRI