În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS
Sursa foto:Cnas.md Vizualizari:

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova reaminteşte că data de 15 ianuarie 2019 reprezintă termenul limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale forma CAS18-AN se prezintă de către următoarele categorii de plătitori la bugetul asigurărilor sociale de stat, persoane fizice, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare şi nu au persoane angajate prin contract individual de muncă:

-  întreprinzători individuali;

-  notari;

-  avocaţi;

-  executori judecătoreşti;

-  administratori autorizaţi;

-  persoane fizice, care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor.

Forma CAS18-AN se prezintă subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe a declarantului sau utilizând în mod obligatoriu, potrivit art.187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat.

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa linkul: cnas.md.

Similare
RECOMANDĂRI