În 6 şcoli din Republica Moldova începe pilotarea standardelor Şcolii Sigure Online
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

În 6 şcoli din Republica Moldova începe pilotarea standardelor Şcolii Sigure Online

În 6 şcoli din Republica Moldova, pe parcursul anului curent de studii, vor fi pilotate standardele unice de protecţie a tuturor copiilor de riscurile abuzurilor comise în mediul virtual. Acesta este rezultatul mai multor cercetări, teste şi ajustări ale bunelor practici întreprinse de Centrul Internaţional „La Strada” de-a lungul ultimilor 4 ani în domeniul educaţiei pentru siguranţa online.

Un studiu realizat la începutul acestui an de  „La Strada” în domeniul siguranţei copiilor online arată că subiectul este abordat sporadic în procesul educaţional, nivelul de pregătire a cadrelor didactice este insuficient şi că lipseşte un cadru instituţional potrivit pentru a implementa eficient iniţiative de protecţie a copiilor pe Internet.

Pentru a putea face faţă acestor provocări, în contextul procesului educaţional la distanţă şi luând în calcul bunele practici internaţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a elaborat şi a înaintat spre pilotare standarde unice pentru siguranţa online în şcoală.
 
Angela PRISĂCARU, consultant principal, Direcţia învăţământ general, Ministerul Educaţiei şi Cercetării al RM:Standardele pentru protecţia şi siguranţa elevilor în mediul online vin să soluţioneze o problemă majoră ce afectează bunăstarea psiho-emoţională a elevilor în mediul online - lipsa unui cadru consolidat de acţiuni la nivelul instituţiilor de învăţământ. Sperăm că aceste Standarde vor răspunde necesităţii comunităţii şcolare, oferind claritate în acţiunile care trebuie întreprinse de fiecare actor educaţional, pentru siguranţa copiilor pe Internet. Pe termen lung, după pilotarea standardelor, acestea vor deveni obligatorii pentru toate instituţiile de învăţământ din ţară.
 
La nivel naţional, constatăm un nivel insuficient de informare şi conştientizare a riscurilor cărora se supun copiii în mediul virtual, a menţionat Elena BOTEZATU, Directoare Executivă, CI „La Strada”.De aceea, modelul Şcolii Sigure Online, pe care îl lansăm astăzi, este angajamentul asumat al actorilor educaţionali de a proteja copilul de orice formă de violenţă online şi de a întreprinde acţiunile necesare pentru a-i dezvolta rezilienţa faţă de abuz în mediul virtual. Cu paşi mici, dar siguri, sprijiniţi de partenerii noştri, şcoala va învăţa să prevină şi să intervină corect, cu multă grijă, dar prompt, atunci când semnalează o situaţie de abuz comisă în raport cu copiii pe Internet.
 
Altfel spus, noile standarde urmează să integreze politicile, practicile şi procedurile din şcoală, astfel încât siguranţa online să devină element transversal al sistemului de educaţie, în concordanţă cu prevederile politicilor internaţionale din domeniul protecţie drepturilor copiilor şi asumate de şcolile din ţările europene. Potrivit Elenei BOTEZATU, implementarea acestor standarde presupune o schimbare la nivel de conştiinţă, atitudini şi abordări în activităţile cu elevii despre siguranţa online, dar şi în percepţiile comunităţii despre ce înseamnă, de fapt, responsabilitatea legală a instituţiilor de învăţământ de a proteja copiii de orice formă de violenţă şi cum raportăm această obligaţie la tot ce se întâmplă în mediul virtual.
Concomitent cu activităţile-pilot care vor testa modelul Şcolii Sigure Online,  în următoarele câteva săptămâni va fi implementatăo campanie de sensibilizare a comunităţii şcolare în raport cu riscurile la care se expun copiii în mediul online.

 William MASSOLIN, Şeful oficiului Consiliului Europei la Chişinău a menţionat că misiunea acestei campanii este să informeze profesorii, comunitatea şcolară şi părinţii cu privire la riscurile cărora se supun copiii în mediul online şi, în mod special, cum ar trebui adulţii să prevină abuzurile sexuale comise asupra copiilor în mediul virtual. Aceste activităţi sunt necesare mai ales acum, în timpul pandemiei de COVID-19, când numărul raportărilor de abuzuri sexuale online au crescut alarmant atât în ţările UE, cât şi în Republica Moldova, a mai spus William MASSOLIN:În acest sens, unul dintre obiectivele-cheie ale Consiliului Europei este sporirea nivelului de conştientizare a abuzurilor sexuale asupra copiilor, inclusiv celor comise online, aşa cum se prevede şi Strategia Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului.

Evenimentul de astăzi este organizat de CI „La Strada” în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cadrul proiectului ,,Combaterea violenţei împotriva copiilor din Republica Moldova” implementat cu suportul financiar al Consiliului Europei.
 
Similare
RECOMANDĂRI