Grupurile de acţiune locală, soluţia pentru creşterea bunăstării populaţiei rurale
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Grupurile de acţiune locală, soluţia pentru creşterea bunăstării populaţiei rurale

Republica Moldova este o ţară veşnic în tranziţie cu o economie fragilă, care a înregistrat urcuşuri şi coborâşuri. În spaţiul rural au existat oportunităţi de afaceri, care ar fi favorizat salturi şi mai mari, dar acestea nu sunt sesizate de către populaţia Republicii Moldova.

O soluţie este crearea grupurilor de acţiune locală, care prin eforturi comune ale mai multor localităţi creează oportunităţi de dezvoltare. Este opinia exprimată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic” de către directorul de programe de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga.

În localităţile rurale există progrese, dar nu în maniera în care să contribuie la bunăstarea cetăţenilor. Climatul de afaceri şchiopătează, iar businessul preferă Chişinăul şi localităţile urbane dezvoltate. Or, UE oferă Republicii Moldova experienţa sa de creare a grupurilor de acţiune locală, care contribuie la dezvoltarea comunităţilor prin atragerea finanţărilor şi a businessului străin. ”Grupurile de Iniţiativă Locală” (GAL 10 – 100 mii persoane), este un model cu succes implementat de statele comunitare”, a spus Viorel Chivriga.

IDIS Viitorul în cadrul unui program împreună cu partenerii estonieni şi locali, şi cu suportul Ministerului de Externe din Estonia au creat două GAL-uri, unul la Ungheni şi altul la Ştefan-Vodă.

”Ambele Grupuri de Acţiune Locală reprezintă vaste teritorii situate în zone deosebit de pitoreşti, străbătute de importante drumuri naţionale, în apropierea unor vămi internaţionale cunoscute, care se confruntă însă cu acute probleme legate de subfinanţare a infrastructurii de drumuri şi tehnologii învechite de producţie agricolă, indicatori social-economici în degradare, numeroase inegalităţi care stimulează depopularea rapidă a localităţilor, accesul limitat la servicii, de educaţie restrânse, investiţii insuficiente în educaţie, competitivitate”, a afirmat directorul de programe.

Cele două GAL îşi propun să promoveze obiectivul atragerii de resurse publice şi private, experienţă, expertiză, tehnologii în reanimarea economiei locale, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea unei game mai largi de servicii publice de calitate, promovarea exporturilor locale, valorificarea potenţialului şi caracteristicilor identitare ale arealelor în serviciul comunităţilor şi a dezvoltării durabile (dezvoltarea turismului rural, recreativ, religios, nostalgic, sportiv, promovarea mărcilor comerciale şi a brandurilor locale, meşteşugurilor şi obiceiurilor localnice, promovarea regiunilor pe plan naţional şi internaţional).

”Experienţa constituirii Subregiunii ”Cula” vorbeşte clar despre necesitatea unor noi instrumente de politici spaţiale de revitalizare a zonelor defavorizate sub aspect economic şi social – parte din Strategia Naţională de Dezvoltare Regională. Subregiunile ”Cula” şi “Lunca Nistrului dispun de un potenţial excelent de producere şi comercializare a produselor agroalimentare ecologice şi organice tradiţionale, fiind poziţionate în apropierea unor pieţe de proximitate, magistrale rutiere şi de cale ferată centrale esenţiale pentru economia naţională.”

În concluzie, Viorel Chivriga a menţionat că înfiinţarea GAL are drept scop cooperarea comnunităţilor rurale şi conectarea acestora la reţelele naţionale şi internaţionale, iar acest lucru va genera transfer de experienţă şi know-how.

Similare
RECOMANDĂRI