Furnizorii de comunicaţii electronice pot declara veniturile obţinute până la 10 ianuarie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Furnizorii de comunicaţii electronice pot declara veniturile obţinute până la 10 ianuarie

La 10 ianuarie 2019 expiră termenul de prezentare a rapoartelor privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, desfăşurată în trimestrul IV al anului 2018.

Obligaţia respectivă este stabilită, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice, în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobată şi Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare.

Furnizorii întocmesc rapoartele respective prin completarea formularului tipizat ce se conţine în Anexa instrucţiunii sus-menţionate. În baza datelor din rapoarte, ANRCETI calculează mărimea plăţii de reglementare şi monitorizare şi înaintează furnizorilor respectivi factura fiscală, conform sumei calculate, ce urmează a fi achitată de către furnizori până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, sau în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea facturii fiscale.

ANRCETI recomandă furnizorilor să completeze şi să expedieze formularul tipizat al raportului prin intermediul sistemului informaţional „Raportare on-line”, disponibil pe pagina principală a site-ului ANRCETI www.anrceti.md, sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Formularul raportului, în format Excel, poate fi descărcat de pe site-ul ANRCETI, secţiunea Formulare / Achitarea plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicaţiilor electronice. Fiecare furnizor autentificat în sistem poate descărca, completa şi expedia formularul respectiv, aplicând semnătura electronică deţinută.

În cazul în care furnizorii nu dispun de posibilităţi tehnice pentru a executa lucrarea respectivă prin sistemul „Raportare on-line”, ei vor remite formularul completat către ANRCETI prin fax 022 222 885 sau în formă electronică la adresa de e-mail: [email protected] şi în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, la oficiul ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD-2012, sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI.

Similare
RECOMANDĂRI