Forumul Mass-Media 2020 va avea loc la 24-25 noiembrie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Forumul Mass-Media 2020 va avea loc la 24-25 noiembrie

La 24 şi 25 noiembrie 2020 va avea loc ediţia a şasea a Forumului Mass-Media din Republica Moldova. Forumul este convocat anual sub egida Consiliului de Presă pentru a dezbate problemele comunităţii jurnalistice moldoveneşti, a identifica şi a promova soluţii pentru consolidarea independenţei editoriale şi a calităţii mass-media.

În condiţiile pandemiei de COVID-19, Forumul se va desfăşura în format mixt: la sesiunile de deschidere şi de închidere vor participa un număr redus de delegaţi, iar celelalte activităţi vor avea loc în regim online. Pe platforma Mediaforum.md s-a deschis înregistrarea la Forum care va dura până la 16 noiembrie 2020.

Forumul Mass-Media din Republica Moldova este organizat anual de Consiliul de Presă, în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Presei Electronice (APEL). În cadrul Forumului din acest an vor avea loc două dezbateri, una la tema implementării Concepţiei naţionale de dezvoltare a mass-mediei şi a noului Cod al serviciilor media audiovizuale, şi alta despre impactul restricţiilor pe timp de pandemie asupra libertăţii presei. La dezbateri vor participa jurnalişti şi experţi din ţară şi de peste hotare, şi reprezentanţi ai autorităţilor din Republica Moldova. La deschiderea Forumului Mass-Media 2020 vor fi invitaţi să ţină discursuri demnitari de stat şi ambasadori străini.

În cele două zile ale Forumului se vor desfăşura patru ateliere despre managementul redacţional pe timp de criză, modelele eficiente de monetizare a produselor jurnalistice şi de suplinire a bugetelor redacţiilor, digitalizarea ştirilor, transparenţa finanţării media, şi un masterclass despre utilizarea noilor tehnologii în realizarea investigaţiilor jurnalistice. La dezbateri şi ateliere au confirmat participarea experţi din Letonia, Ucraina, România, Georgia, Polonia, Rusia şi Ungaria.

În rezultatul discuţiilor de panel şi a atelierelor tematice, va fi elaborată şi propusă pentru adoptare Rezoluţia Forumului Mass-Media 2020 care va fi transmisă autorităţilor naţionale, reprezentanţelor şi ambasadelor străine, organizaţiilor şi experţilor europeni şi internaţionali care monitorizează dezvoltarea democratică a Republicii Moldova.

La Forumul Mass-Media 2020 sunt invitaţi să se înregistreze jurnalişti, editori, manageri media, alţi colaboratori ai redacţiilor din Republica Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor şi asociaţiilor de media, agenţiilor de publicitate, mediului academic aferent formării profesionale jurnalistice.

Înregistrarea prealabilă obligatorie are loc pe pagina web oficială a Forumului www.mediaforum.md/event/2020 şi este deschisă în perioada 20 octombrie – 16 noiembrie 2020 inclusiv. Pe aceeaşi pagină sunt publicate şi actualizate agenda Forumului Mass-Media, lista speakerilor şi a experţilor, studiile care vor prezentate, alte informaţii relevante. Solicitanţii sunt invitaţi să confirme dacă doresc să participe la sesiunile cu prezenţă directă sau online şi să selecteze atelierele online la care vor să participe în prima şi a doua zi a Forumului. Lista participanţilor selectaţi va fi publicată cu cinci zile înainte de Forum.

Limba de lucru a Forumului va fi limba română, cu traducerea simultană în/din limbile rusă şi engleză a sesiunii de deschidere şi a unor ateliere cu experţi străini.

Similare
RECOMANDĂRI