Familiile social-vulnerabile pot depune cereri pentru convertoare gratuite pentru televiziunea digitală terestră
Vizualizari:

Familiile social-vulnerabile pot depune cereri pentru convertoare gratuite pentru televiziunea digitală terestră

Primăria municipiului Chişinău informează că familiile social dezavantajate, beneficiare de ajutor social, pot depune cereri pentru a primi convertoare gratuite pentru televiziunea digitală terestră în anul 2020, conform prevederilor HG din 12 februarie 2020, care stabileşte modalitatea de distribuire a aparatelor anumitor categorii defavorizate a populaţiei.

Astfel, familia beneficiară de ajutor social, conform situaţiei din decembrie 2019, care dispune de un televizor funcţional ce nu recepţionează semnalul digital, va înregistra o cerere în formă scrisă la asistentul social comunitar din localitatea în care îşi are reşedinţa, până la data de 20 martie a.c., privind dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră.

Cererile beneficiarilor vor include declaraţiile solicitanţilor, pe propria răspundere, că familiile lor nu au solicitat anterior dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră.

Familia beneficiară de ajutor social este eligibilă pentru dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră o singură dată, indiferent din partea cărui membru de familie a fost depusă cererea respectivă.

Distribuirea aparatelor va fi asigurată de către operatorul economic desemnat câştigător al concursului,  în termen de 2 luni de la semnarea contractului de achiziţie.

Alte categorii defavorizate ale populaţiei urmează să fie dotate cu convertoare, în limita stocului rămas de convertoare achiziţionate.

Similare
RECOMANDĂRI