Familiile şi societăţile incluzive, promovate pe 15 mai, de Ziua Internaţională a Familiei
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Familiile şi societăţile incluzive, promovate pe 15 mai, de Ziua Internaţională a Familiei

Familia este sărbătorită pe 15 mai, începând cu anul 1995, cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei, în condiţiile în care oamenii au început să se îndepărteze de instituţia numită „familie”.

La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susţinută şi de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial şi  Ziua familiei române.

Familiile sunt "nucleul de bază" al societăţii – ne naştem în familii, iar cei mai importanţi ani în dezvoltarea noastră sunt petrecuţi în căminele noastre. Dar fiecare viaţă de familie este diferită, la fel cum avem culturi diferite, moduri de interacţiune diferite. Vieţile noastre sunt atât de agitate, încât Ziua Familiei poate fi un bun prilej pentru a încetini acest ritm şi de a petrece timp cu familiile noastre.

Tema anului 2018 este "Familiile şi societăţile incluzive".

Scopul este de a explora rolul pe care familiile şi politicile familiale îl pot juca în realizarea Obiectivului 16 din Agenda de Dezvoltare Durabilă. Acesta este unul dintre cele 17 obiective adoptate cu scopul de a pune capăt sărăciei, de a proteja planeta şi de a asigura prosperitatea pentru toţi. Obiectivul 16 îşi doreşte să  promoveze societăţile corecte, paşnice şi favorabile incluziunii.

Familia se află în centrul vieţii sociale, asigură bunăstarea membrilor ei, educând şi socializând copiii şi tinerii şi îngrijindu-i deopotrivă pe cei mici şi pe cei vârstnici, şi asigură şi bunăstarea societăţii în ansamblu.

(w460) Ziua Famil

Familia are un rol esenţial şi în asigurarea şi îmbunătăţirea sănătăţii copiilor, prin suport afectiv, îngrijire, vaccinare preventivă sau tratament când sunt bolnavi. În schimb, politicile publice şi programele sociale trebuie să-i asiste efectiv pe părinţi să-şi poată îndeplini acest rol şi trebuie să crească sprijinul financiar acordat familiilor, în special a celor aflate în dificultate sau situaţii vulnerabile.

De exemplu, prin măsuri cum sunt alocaţiile pentru copii sau ajutoarele acordate condiţionat, dacă părinţii le asigură copiilor o îngrijire preventivă sau dacă îi trimit la şcoală, s-a constatat îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi a rezultatelor lor şcolare.

De asemenea, politicile publice legate de timpul de muncă au impact asupra sănătăţii tuturor membrilor familiei, şi în special a noilor născuţi, ca şi concediul plătit pentru îngrijirea copilului.

De exemplu, concediul de maternitate dă posibilitatea mamelor să alăpteze, ceea ce duce la riscuri mai mici de îmbolnăvire a nou-născuţilor, şi chiar şi a mamelor, iar concediul paternal ajută taţii să aibă relaţii mai apropiate cu copiii lor şi să-şi asume mai multe responsabilităţi în familie.

Au contribuit de asemenea la bunăstarea emoţională politicile publice privind timpul flexibil de lucru, care au dat mai multă libertate părinţilor să se ocupe de copii şi să le asigure o îngrijire mai bună. Politicile şi programele  privind siguranţa şi stabilitatea mediului familial au contribuit de asemenea la bunăstarea fizică şi emoţională a copiilor şi  tinerilor.

Mai mult, e nevoie de politici adecvate şi pentru a ajuta familiile să-i poată îngriji nu doar pe cei cu dizabilităţi sau nevoi speciale, dar şi pe vârstnici, mai ales în actualele condiţii de îmbătrânire a populaţiei.

Similare