Experţi din societatea civilă şi mediul academic discută modele noi de prestare eficientă a serviciilor publice
Sursa foto:milab.md Vizualizari:

Experţi din societatea civilă şi mediul academic discută modele noi de prestare eficientă a serviciilor publice

Aproximativ 200 de specialişti din sectorul public din 20 de ţări din Europa de Est şi Asia Centrală discută noi opţiuni de implicare a cetăţenilor în dirijarea eforturilor de dezvoltare şi în eficientizarea sectorului public.

Reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale, experţi din societatea civilă şi mediul academic prezintă la forum modele noi de prestare eficientă a serviciilor publice. Acestea includ abordări inovatoare din punct de vedere social la proiectarea, prestarea şi monitorizarea serviciilor publice.

Ghidată de experienţa Georgiei şi Estoniei, Republica Moldova optează pentru creşterea eficienţei serviciilor sale publice, accesibilitatea şi uşurinţa în utilizare pentru cetăţeni şi business, precum şi reducerea riscurilor de corupţie şi sporirea transparenţei acestora. În plus, cele mai bune practici din Marea Britanie, Finlanda şi Malaezia inspiră Republica Moldova să utilizeze experimentarea ca parte a procesului de elaborare a politicilor şi de îmbunătăţire a capacităţii Guvernului în prestarea eficientă a serviciilor publice şi în  formularea politicilor calitative.
 
Cetăţenii vor putea face curând sugestii pe o platformă dedicată îmbunătăţirii serviciilor publice în baza experienţei proprii.  De asemenea, în prezent sunt testate metode alternative pentru recensământul populaţiei, bazate pe colectarea datelor privind consumul de energie electrică. A fost creată  platforma web Imipasa.md, care permite oamenilor să raporteze neregularităţi pe care le detectează în sectorul public.
 
Forumul, ce se desfăşoară în zilele de 14-16 noiembrie, va prilejui generarea de noi idei de cooperare, facilitând dezvoltarea noilor mecanisme de guvernare electronică.
Similare