Executivul a aprobat Metodologia de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice în Republica Moldova
Sursa foto:https://mecc.gov.md Vizualizari:

Executivul a aprobat Metodologia de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice în Republica Moldova

Guvernul a aprobat astăzi Metodologia de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice în Republica Moldova. Documentul stabileşte o nouă modalitate de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice, prevăzută în Codul educaţiei şi Codul cu privire la ştiinţă şi inovare.

Organizaţia din domeniile cercetării şi inovării, organizatoare de studii superioare de doctorat/ programe de postdoctorat în care a avut loc susţinerea publică a tezei / lucrării de sinteză, va conferi titlul de doctor sau doctor habilitat şi va depune la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) dosarul pentru confirmarea titlurilor ştiinţifice, cu includerea actelor menţionate în Metodologie. Pentru conferirea titlurilor ştiinţifice proiectul prevede reperele necesare pentru ca fiecare universitate sau institut de cercetare să-şi elaboreze propriul regulament instituţional.
 
Pentru confirmarea titlurilor ştiinţifice de către ANACEC sunt prevăzute câteva etape: evaluarea primară a Dosarului; evaluarea Dosarului de către 2 experţi-evaluatori; examinarea în cadrul Comisiei de profil a rezultatelor evaluării tezei / lucrării de sinteză şi a obiectivităţii deciziei de conferire a titlurilor ştiinţifice; confirmarea titlului ştiinţific de doctor/doctor habilitat sau respingerea deciziei de conferire titlului ştiinţific de doctor/doctor habilitat de către Consiliul de Conducere al Agenţiei, la propunerea Comisiei de profil în cercetare şi inovare.
 
Examinarea dosarului pentru confirmarea titlurilor ştiinţifice în cadrul Agenţiei nu va depăşi 4 luni din momentul înregistrării la ANACEC.
 
Agenţia va dezvolta o platformă electronică naţională pentru procesul de susţinere a tezelor şi a lucrărilor de sinteză în Republica Moldova, care va asigura transmiterea în format electronic a documentelor şi informaţiilor necesare în procesul de confirmare a titlurilor (depunerea online a Dosarului), precum şi transmisiunile online a susţinerilor publice a tezelor de doctorat, doctor habilitat, lucrării de sinteză. De asemenea, Agenţia va asigura funcţionalitatea la nivel naţional a softului anti-plagiat pentru verificarea tezelor de doctor habilitat şi elaborarea raportului de similitudini.
Similare
RECOMANDĂRI