Elevii şi părinţii vor putea opta pentru studierea a patru discipline opţionale noi în anul de învăţământ 2019-2020
Sursa foto:noi.md Vizualizari:

Elevii şi părinţii vor putea opta pentru studierea a patru discipline opţionale noi în anul de învăţământ 2019-2020

Membrii Consiliului Naţional pentru Curriculum au examinat şi aprobat curricula pentru 4 discipline opţionale: Educaţie pentru sănătate, (cl. V-XII); Geografie aplicată, (cl. V); Educaţie pentru media, (cl. X-XI) şi Învăţăm să vorbim argumentat, (cl. X).

Astfel, oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ poate fi extinsă şi diversificată. Elevii şi părinţii vor putea opta pentru studierea noilor discipline opţionale în anul de învăţământ 2019-2020.  Disciplinele opţionale reprezintă componenta flexibilă a planului-cadru de învăţământ şi contribuie la dezvoltarea unor competenţe transversale.
 
Curriculumul la disciplina opţională Educaţie pentru sănătate, (cl. V-XII) a fost revizuit şi pilotat  în 22 şcoli pe parcursul anului de studii 2018-2019. Autorii au pus la baza curriculumului revizuit „sănătatea ca stare de bunăstare fizică, mintală şi socială totală, nu numai absenţa bolii sau a infirmităţii”.
 
Învăţăm să vorbim argumentat, (cl. X) este un curriculum pentru elevii din clasele de liceu. Crearea unor contexte de comunicare autentică, favorizante pentru dezvoltarea argumentaţiei, bazate pe efortul individual al elevului, pe calitatea şi diversitatea metodelor comunicative de predare şi pe corectitudinea comunicării în contexte reale – constituie elementele esenţiale ale curriculumului respectiv.
 
Curriculumul la disciplina opţională Educaţia pentru media, (cl. X-XI) va contribui la dezvoltarea competenţelor tinerilor de a se orienta corect şi a răspunde prompt la provocările lumii de azi.
 
Geografie aplicată, (cl. V) este un curriculum de aprofundare care, va dezvolta competenţele elevilor de rezolvare a exerciţiilor practice, competenţa de investigare.
 
Lista disciplinelor opţionale propuse de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării poate fi accesată pe site-ul ministerului www.mecc.gov.md conform algoritmului: pagina educaţie, meniul învăţământul general, directoriul acte normative, subdirectoriul curriculum.
Similare
RECOMANDĂRI