Elevii din şcolile profesionale vor putea învăţa concomitent două meserii înrudite
Sursa foto:Gazeta de Sud Vizualizari:

Elevii din şcolile profesionale vor putea învăţa concomitent două meserii înrudite

Ministerul Educaţiei a aprobat recent Planul-Cadru de învăţământ pentru meseriile conexe cu durata de studii de trei ani. Îmbinarea a două meserii înrudite, care aparţin aceluiaşi domeniu ocupaţional, va oferi elevilor posibilitatea de a dobândi competenţe profesionale diverse şi de a se angaja mai uşor în câmpul muncii.

„Ministerul Educaţiei a promovat în învăţământul profesional conceptul de „meserii conexe”, care prevede îmbinarea a două meserii asemănătoare pentru o pregătire profesională multilaterală a elevilor”, explică Silviu Gîncu, Şef Direcţie ÎPT la Ministerul Educaţiei.

Meseriile conexe se stabilesc din aceleaşi domenii de formare profesională; sunt legate prin acelaşi proces tehnologic; există similitudini ale tehnologiilor utilizate şi ale activităţilor de muncă; sunt folosite utilaje şi echipamente cu particularităţi apropiate.

Din procesul de formare profesională, instruirii teoretice îi va reveni o pondere de 35%-50%, iar aspectului practic – 65%-50%, în funcţie de specificul meseriei. 

Potrivit proiectului, pentru anul de studii 2017-2018, pentru meseriile conexe sunt propuse mai mult de 2 400 de locuri, dintre care cele mai multe fiind: Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze; Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – Cusător; Electrician-electronist auto – Mecanic auto; Bucătar – Chelner (ospătar). În total, sunt propuse spre aprobare 24 de meserii conexe.

Similare