Cum puteţi beneficia de ajutorul de şomaj acordat pe perioada stării de urgenţă
Vizualizari:

Cum puteţi beneficia de ajutorul de şomaj acordat pe perioada stării de urgenţă

În perioada stării de urgenţă, persoanele, inclusiv cele revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de şomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază lunar de ajutor de şomaj în cuantum de 2.775 lei. Ajutorul se va acorda chiar şi persoanelor care nu au stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de ajutor de şomaj, conform legislaţiei în vigoare.

Şomerii care deja beneficiază de ajutor de şomaj sau au obţinut dreptul la ajutorul de şomaj în perioada stării de urgenţă, în cuantum mai mic decât 2.775 lei, vor beneficia de compensarea diferenţei dintre cuantumul ajutorului de şomaj acordat şi suma de 2.775 lei, până la ridicarea stării de urgenţă, scrie bizlaw.md.

Pentru a beneficia de ajutor de şomaj, persoanele care nu au statut de şomer urmează să se înregistreze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru obţinerea statutului de şomer, conform legislaţiei în vigoare, şi solicitarea ajutorului de şomaj. 

Persoanele care au statut de şomer, dar nu beneficiază de ajutor de şomaj urmează să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere de solicitare a ajutorului de şomaj în cuantum de 2.775 lei. 

Şomerilor care deja beneficiază de ajutor de şomaj în cuantum mai mic decât suma de 2.775 lei, li se compensează din oficiu diferenţa respectivă, fără necesitatea depunerii unei cereri suplimentare. 

Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele sunt rugate să depună cereri de solicitare la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, prin poştă sau în format electronic, expediate la distanţă, la adresa de e-mail a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM), în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa. Adresele electronice şi lista telefoanelor de contact ale STOFM accesaţi aici.

Cererea de solicitare a statutului de şomer şi/sau a ajutorului de şomaj trebuie să fie însoţită de copiile buletinului de identitate, actelor care confirmă studiile şi/sau calificarea deţinută şi o declaraţie pe propria răspundere.

Ajutorul de şomaj se plăteşte lunar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informaţiilor prezentate de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. După ridicarea stării de urgenţă, ajutorul de şomaj pentru toţi şomerii se va acorda în condiţiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurare de şomaj.

Similare
RECOMANDĂRI