Ce trebuie să cunoască un şofer implicat în accident, în raport cu asiguratorul
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ce trebuie să cunoască un şofer implicat în accident, în raport cu asiguratorul

În cazul în care are loc un accident rutier, şoferul este obligat în 48 de ore să înştiinţeze asiguratorul care a emis poliţa de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde”. Şoferii care deţin poliţe de asigurare, indiferent de rezultatele constatării vinovatului, îşi anunţă asiguratorii şi sunt obligaţi să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare menţionează, într-un răspuns pentru IPN, că legislaţia conţine norme imperative ce ţine de înştiinţarea obligatorie a asiguratorului de răspundere civilă. Suplimentar, persoana păgubită poate să adreseze cerere de despăgubire direct asiguratorului de răspundere civilă auto sau reprezentantului de despăgubiri desemnat de acesta, indiferent de faptul că asiguratul a executat sau nu obligaţia de înştiinţare. Consecutiv, asiguratorul, după ce a luat cunoştinţă de producerea accidentului, este obligat să deschidă dosar de daune, să examineze bunurile avariate, în termen de cinci zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare, şi să încheie un proces-verbal de constatare a pagubelor. Asiguratorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul.

În cazul când persoana păgubită se adresează asiguratorului cu care are încheiat contract de asigurare de bunuri pentru recuperarea prejudiciului, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor vor fi opozabile asiguratorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limita prevederilor legale, dacă asiguratorul de bunuri a respectat procedura de invitare a asiguratorului de răspundere civilă auto.

Legea prevede că, în cazul în care asiguratorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat proces-verbal de constatare a pagubelor în termen de cinci zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare, persoana păgubită este în drept să apeleze la serviciile experţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru constatarea pagubelor, fără a prezenta asiguratorului bunurile avariate. În acest context, legea prevede cerinţe faţa de stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii autovehiculului, iar actele de evaluare a despăgubirii de asigurare întocmite fără respectarea prevederilor nu pot servi drept temei pentru achitarea despăgubirii de asigurare. Cheltuielile aferente expertizei tehnice efectuate vor fi incluse în cuantumul despăgubirilor de asigurare, fiind opozabile asiguratorului de răspundere civilă.

Cât ţine de termenul de achitare, asiguratorul este obligat să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului, însă fără a depăşi cel mult trei luni din data depunerii cererii de despăgubire.

Obiecţiile referitor la suma despăgubirii se comunică asiguratorului în cinci zile calendaristice de la finalizarea dosarului de daune, urmând ca, în termen de cinci zile din data înştiinţării, asiguratorul să le soluţioneze ori să prezinte dezacordul faţă de ele. În cazul prezentării dezacordului, asiguratorul va prezenta persoanei păgubite actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparaţie sau de înlocuire a pieselor componente ori pieselor avariate, cu indicarea preţurilor, sau alte documente în baza cărora a stabilit cuantumul despăgubirii de asigurare. Dacă persoana păgubită nu este de acord cu decizia asiguratorului privind cuantumul despăgubirii de asigurare, asiguratorul plăteşte despăgubirea în cuantumul stabilit. Dar persoana păgubită are dreptul să atace decizia asiguratorului în instanţa de judecată.
Similare
RECOMANDĂRI