Autorităţile preconizează ca până în 2025, cel puţin 50% din cetăţenii reveniţi acasă să fie reintegraţi
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Autorităţile preconizează ca până în 2025, cel puţin 50% din cetăţenii reveniţi acasă să fie reintegraţi

Autorităţile îşi propun ca, până în anul 2025, Republica Moldova să dispună de un sistem coerent şi sinergic de stimulare a revenirii şi facilitare a reintegrării cetăţenilor afectaţi de migraţiune. Şi anume, prin asigurarea întregului ciclu de politici, servicii şi produse în domeniu şi implementarea instrumentelor sustenabile de asistenţă şi suport. Obiectivul este ca cel puţin 25% dintre cetăţenii aflaţi în străinătate să-şi exprime intenţia de revenire şi cel puţin 50% din cetăţenii reveniţi să fie reintegraţi cu succes, transmite IPN.

Biroul relaţii cu diaspora al Cancelariei de Stat anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărârii de guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de stimulare a revenirilor şi facilitare a (re)integrării cetăţenilor Republicii Moldova implicaţi în procesul de migraţie pentru anii 2022-2026.

În proiectul conceptului se precizează că datele demonstrează că, din totalul celor reveniţi, peste 70% intenţionează să plece din nou în următoarele şase luni. 33,8% dintre intervievaţi intenţionează să se stabilească cu traiul peste hotare împreună cu familia. Politicile aplicate astăzi în Republica Moldova, în opinia majorităţii respondenţilor (33,7%+24,5%), nu ar influenţa decizia de plecare a acestora.

Autorii conceptului menţionează că cele mai mari provocări la revenire ţin de obligativitatea respectării măsurilor de auto-izolare (factori contextuali), dar şi de lipsa asigurării medicale moldoveneşti, lipsa unui loc de muncă, mărimea mică a pensiei şi a prestaţiilor sociale.

Autorităţile îşi pun ca scop creşterea proporţiei persoanelor angajate în câmpul muncii, din rândul cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Totodată, un obiectiv este majorarea numărului de beneficiari ai mecanismelor de validare a competenţelor profesionale ale migranţilor, obţinute în contexte informale şi nonformale.

De asemenea, se propune implementarea programelor orientate de valorificare a competenţelor obţinute în procesul migraţiei în dezvoltarea afacerilor şi în comunităţi. În scopul integrării durabile a cetăţenilor reveniţi de peste hotare la nivel local, se preconizează extinderea mecanismului inter-instituţional de referire (desemnarea persoanelor responsabile cu migraţia la nivel local, instruirea acestora, inclusiv pentru procedura de consultanţă individuală).

Similare
RECOMANDĂRI