Anunţ pentru contribuabilii interesaţi de achitarea taxei şi prezentarea declaraţiei pentru poluarea mediului
Sursa foto:Contabilsef.md Vizualizari:

Anunţ pentru contribuabilii interesaţi de achitarea taxei şi prezentarea declaraţiei pentru poluarea mediului

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunţ către contribuabilii care au obligaţia de declarare şi achitare a plăţii pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor.

 Pentru perioada fiscală 2018, contribuabilii subiecţi ai plăţii pentru poluarea mediului vor completa formularul de tip nou EMPOLDEP19 – darea de seamă privind plata pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deşeuri), publicat în Monitorul Oficial nr. 38-47 la data de 8 februarie 2019.

     Acest tip de formular a fost aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului prin ordinul nr.15 din 22.01.2018 în scopul executării Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54–55, art.378) (în continuare Lege), cu ulterioarele modificări şi completări.

    Astfel, în partea ce ţine de activitatea poluantă, SFS atenţionează contriuabilii că, potrivit art.14 din Lege, subiecţii vizaţi la art.6, 9 şi 10 care admit emisii (deversări) de poluanţi în mediu şi depozitează deşeuri, sunt obligaţi:

    • să calculeze de sine stătător şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada fiscală anul 2018 darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, anual, până la data de 25 februarie al anului curent.

   • să achite plăţile corespunzătoare până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune la clasificaţia economică 114535 – Plăţi pentru poluarea mediului în limitele/cu depăşirea normativelor stabilite.

 Formularul dării de seamă şi modul de completare poate fi accesat pe site-ul SFS http://www.sfs.md.>Contribuabili>Formulare>Persoane Juridce>Plăţi pentru poluarea mediului.

Similare
RECOMANDĂRI