26 de hectare de salcie energetică vor fi plantate în Republica Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

26 de hectare de salcie energetică vor fi plantate în Republica Moldova

Asociaţia de Bioenergie din Republica Moldova lansează un apel de finanţare pentru plantarea a 26 de hectare de salcie energetică. Ea a lansat un concurs de selectare a antreprenorilor ce vor beneficia de suport în crearea plantaţiilor de salcie energetică cu suprafeţe cuprinse între 5-8 hectare per fiecare lot. Asociaţia de Bioenergie a fost creată cu suportul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova şi reuneşte companiile producătoare de biocombustibil şi de furnizare a tehnologiilor din sectorul energiei din biomasă.

Ne aşteptăm ca programul de finanţare să impulsioneze dezvoltarea sectorului de biocombustibili solizi în regiunea de sud unde se atestă în prezent un număr mai mic de producători de brichete şi pelete. Crearea suprafeţelor de plantaţii energetice va dezvolta noi afaceri de producere a biocombustibililor în regiune şi va spori accesul consumatorilor la biocombustibil sau tocătură lemnoasă la preţuri avantajoase”, spune Vladimir Brăgaru, preşedintele Asociaţiei de Bioenergie din R. Moldova.

Cele 26 de hectare de salcie energetică ce urmează a fi plantate vor acoperi necesarul pentru  încălzirea unei suprafeţe totale de 9.000 m2 pe întreg sezonul de încălzire.

Agenţii economici eligibili pot aplica pentru un singur lot de plantaţie. Ei urmează să cofinanţeze lucrările de pregătire a terenului, precum şi să asigure lucrările de îngrijire a plantaţiei, costul total estimat al contribuţiei fiind de 1.100 dolari SUA/ha.  

Cerinţe obligatorii pentru antreprenorii ce vor să aplice la programul de finanţare:

 1. Entitate juridică înregistrată în Republica Moldova
 2. Experienţă activă în sectorul producerii de biocombustibili sau agricultură
 3. Disponibilitatea de teren propriu sau luat în arendă pentru o perioadă de minim 25 ani
 4. Terenul propus urmează să întrunească următoarele criterii:
  1. să fie expus riscului de inundaţii confirmat prin documente oficiale
  2. să fie amplasat în lunca Prutului
  3. să aibă o suprafaţă de minim 5 ha şi să formeze un singur lot
 5. Capacitate demonstrată de cofinanţare

Dosarul de aplicare urmează să conţină următoarele documente:

 1. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii
 2. Copia certificatului cadastral ce demonstrează posesia terenului sau copia contractului de arendă
 3. Copia documentului ce atestă expunerea la inundaţii terenului
 4. Declaraţia privind capacitatea de cofinanţare a terenului prin lucrări de pregătire a acestuia şi de îngrijire a plantaţiei pe parcursul a minim doi ani. Declaraţia trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul întreprinderii.

Dosarul de aplicare urmează a fi expediat prin poşta electronică [email protected] până pe 16 martie 2018, ora 14.00 (ora R. Moldova). Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile de participare vă rugăm să apelaţi la: 068770076 sau 069403204.

Similare
RECOMANDĂRI